Het Broodthaerskabinet

25.Maa.11
27.Aug.11
Broodthaers5 web

S.M.A.K. vatte enkele jaren geleden het plan op om de kunstwerken en archiefstukken van Marcel Broodthaers (°1924, Brussel – 1976, Keulen) uit de collectie permanent en op een vaste plek in het museum te presenteren.

Sinds de Vrienden van het S.M.A.K. in 1973 het werk Miroir d’Époque Regency (1973) aankochten, heeft S.M.A.K. een blijvende aandacht gehad voor het werk van Broodthaers. Intussen werden nog verschillende belangrijke werken en documenten verworven. Zo verkreeg S.M.A.K. kort na de opening in 1999 Grande Casserole de Moules (1966), evenals een verzameling objecten, edities, boeken, films, catalogi, affiches en uitnodigingen. In 2006 werd het cruciale werk Le Pense- Bête (1964) door de Vlaamse Gemeenschap aangekocht en in permanente bruikleen aan S.M.A.K. afgestaan. Door het toenemende belang van Broodthaers binnen de collectie groeide het idee om dit oeuvre een vaste plaats in het museum te geven. Een plek waar de Broodthaersverzameling niet alleen getoond, maar ook gedocumenteerd en omkaderd wordt. Geen monument of mausoleum dus, waarin het werk wordt opgesloten, maar eerder een intieme omgeving waarin ontmoetingen kunnen plaatsvinden en waar het werk van Broodthaers kan worden bestudeerd. Om dit te realiseren, organiseerde S.M.A.K. in 2006 een wedstrijd waarbij drie architecten werden gevraagd het project vorm te geven. Het voorstel van architecten de vylder vinck taillieu werd uiteindelijk geselecteerd.

Dit ontwerp heeft ruim aandacht voor het werk van Broodthaers, maar combineert dat met de leef- en bruikbaarheid van een kabinet/studiecentrum. Vormelijk refereert het ontwerp duidelijk aan de vitrine – een verwijzing naar Broodthaers’ veelvuldige gebruik van dit soort toonkasten. Het kabinet krijgt een plaats op de grens tussen het museum en de achterliggende Floraliahal. De plaats ook waar de tentoonstelling MARCEL/Het Broodthaerskabinet plaatsvindt. Daardoor bevindt dit kabinet zich in de marge van het museum en is het dus erg geschikt om, met Broodthaers, het museale gebeuren te overdenken en in vraag te stellen. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling werd één kamer van het kabinet op reële schaal nagebouwd op de plek waar het bij uitvoering gepland is. De lijnen die zijn aangebracht op de grote wand in de glazen uitbouw geven aan waar de doorboringen naar het achterliggende museum zullen komen. Je kunt de architectuur verder ontdekken in een serie ontwerptekeningen en de maquette die in deze tentoonstelling worden getoond. Het werk Miroir d’Époque Regency reflecteert de ruimte die op termijn het kabinet zal vormen. In het kader van de tentoonstelling publiceerde S.M.A.K. in samenwerking met CAHF (Contemporary Art Heritage Flanders) de catalogus Marcel: Het Broodthaerskabinet: L’Inventaire.

Meer info: MARCEL | Het Broodthaerskabinet (PDF)

Ontdek meer over Marcel Broodthaers

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by