Kristof Van Gestel
the Idiosyncratic Machine

11.Maa.17
4.Jun.17
Kristof Van Gestel photo Kurt Stockman 5 web

Kristof Van Gestel ontwikkelt creatiemodellen waarbij je als publiek actief ervaringen kan opdoen. Neem deel aan één van zijn workshops en ontdek het kunstwerk in een sociale vorm.

Vanuit zijn sculpturale achtergrond scherpte Kristof Van Gestel (°1976, Turnhout) zijn gevoel aan voor proces, intuïtie, toeval en restruimte. Als onderdeel van zijn oeuvre ontwikkelt hij creatiemodellen waarbij zijn publiek hierrond actief ervaringen kan opdoen. Een model wordt hier tijdens workshops in werking gezet: de Idiosyncratische Machine (IM).

De IM (sinds 2011) is een teken- en knipmachine die vormen genereert volgens een door de kunstenaar opgelegde reeks instructies. Deelnemers tekenen alledaagse voorwerpen op papier af. Vervolgens worden tussenruimtes omlijnd, overgezet en uitgeknipt. Daarbij spelen niet alleen de instructies een rol maar ook individuele keuzes, toeval en dialoog.

Cruciaal is dat de IM als kunstwerk eerder een proces toont dan een product. Bovendien valt de ‘machine’ onder collectief auteurschap. De vormen die eruit ontstaan worden door Van Gestel immers in samenwerking met zijn publiek gecreëerd. In deze ruimte stapelt het restmateriaal van de workshops zich op. Zo functioneert de IM hier niet enkel als ‘machine’ of methode. Ze verschijnt als een totaalinstallatie die het verloop van het werkproces en de relatie tussen de kunstenaar, deelnemers en kijkers materialiseert.

Een tweede ruimte wordt door Van Gestel ingericht met artistieke uitwerkingen van het restmateriaal van de IM. Zo eigent hij zich de ‘machine’ en haar resultaten opnieuw toe, iets waartoe hij ook andere kunstenaars en deelnemers uitnodigt. Dit onderstreept het meerduidige en evolutieve karakter van de IM als ervaring, vormentaal, methode, concept, instructie en participatie- en reflectieproces.

Met dank aan: KASK/School of Arts van HoGent, Frank, Gastatelier Leo XIII, Oplage, Raf Vancampenhoudt, Lieve Dhondt, Inge Slock, 5de en 6de leerjaar kinderatelier Sint-Lucas Academie Gent, Performing Objects, Gezeever, De Veerman, Manoeuvre, S.M.A.K., Eva Herrijgers, Familie Vergaert, Lauren Grusenmeyer voor layout, Kris Kimpe en StudioZuidervaart voor design en Anne Reijniers voor video.

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by