MADE IN JAPAN | Museumcultuur Strombeek - Gent

7.Okt.16
8.Nov.16
C Cstrombeek

Museumcultuur Strombeek/Gent toont ‘Made in Japan’, een tentoonstelling rond de avant-garde beweging in Japan vergelijkbaar met die in Europa en de VS.

De tentoonstelling 'Made in Japan' grijpt terug naar een periode in de kunstgeschiedenis die begon eind jaren ‘50. Op dat moment ontstond er in Japan een sterke avant-gardebeweging vergelijkbaar met die in Europa en de VS. De avant-garde in Japan was sterk gelieerd aan het oorlogstrauma en de daaropvolgende bezetting door de VS. Het was een periode van ingrijpende culturele en sociale veranderingen: Japan werd ontwapend, het keizerrijk werd opgeheven en tegen het einde van de jaren ’50 kende Japan een ongekende economische groei, Japan werd een economische grootmacht.

Om aan die veranderingen uitdrukking te geven, ontstonden er vanaf de jaren ‘50 groepen die braken met de traditie en de kant kozen van vrijheid en experiment. Zij zetten zich af tegen canonieke vormen van kunst en forceerden hun vrijheid t.o.v. het bestaande systeem. Hun kunst was innoverend en iconoclastisch.
Sterke parallellen dus met de avant-gardes in Europa en de VS die ruime aandacht genoten tijdens de voorbije tentoonstellingen van Museumcultuur Strombeek/Gent.

De tentoonstelling Made in Japan combineert werken uit de collectie van S.M.A.K. met uitzonderlijke bruiklenen uit diverse privécollecties. Samen vormen zij het uitgangspunt voor een bescheiden presentatie die de artistieke lijnen uit die tijd in kaart moet brengen alsook de uitwisseling tussen Oost en West (met bijzondere aandacht voor de relatie tussen Gutai en de kunstenaarsbeweging Zero).

Meer info: website CC Strombeek

MUSEUMCULTUUR STROMBEEK - GENT 2013-2016

Sinds januari 2013 werkt Cultuurcentrum Strombeek structureel samen met S.M.A.K., het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent. Voor een periode van vier jaar zal het Cultuurcentrum onder de noemer Museumcultuur Strombeek/ Gent jaarlijks twee projecten realiseren (een drieluik in het voorjaar en een tweeluik in het najaar) waarin een bepaalde thematiek wordt uitgediept. Dit gebeurt aan de hand van de collectie van S.M.A.K., die bestaat uit meer dan 2.000 werken en een periode van pakweg zestig jaar omspant. De werken uit de collectie van S.M.A.K. worden aangevuld met werken uit privécollecties en nieuwe producties. Museumcultuur Strombeek/ Gent is een unieke interregionale samenwerking met als doel een nieuw publiek in contact te brengen met de recente kunstgeschiedenis op basis van de rijke collectie van S.M.A.K. Museumcultuur Strombeek/ Gent is een concept van Cultuurcentrum Strombeek. De uitwerking en organisatie vinden plaats in nauwe samenwerking met S.M.A.K. Gent.

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by