Salle de Jeux du Musée d’Art Contemporain Africain

10.Dec.99
18.Feb.00
Gaba salledejeux3

Samen met de tentoonstelling van Thierry De Cordier opent er een tentoonstelling met de speeltafels van de Afrikaanse kunstenaar Meschac Gaba. Het betreft hier zijn Salle de jeux du Musée d’Art Contemporain Africain.

De speelzaal is samengesteld uit drie individuele werken. Het ‘Jeu d’échec’ heeft het grondplan van een schaakbord in krijt en houtskool uitgevoerd op de vloer. De stukken die het tegen elkaar opnemen stellen het dollarteam en het euroteam voor. Verder is er de ‘Roulette’ waar de toeschouwer-gokker mits inzet een door de kunstenaar ontworpen ring of hanger kan winnen. De zes ‘Tafel-puzzles’ zijn speeltafels met een blad als een vierkant-schuif-puzzel, waar de speler kan pogen zes Afrikaanse nationale vlaggen te reconstrueren. Dit werk maakt deel uit van een ruimer ‘Idee voor een Afrikaans museum voor hedendaagse kunst’, waarover Meschac Gaba zelf vertelt: "Dit museum is voor mij een manier om te tonen hoe Afrikaanse Kunst benaderd moet worden. Het is een manier om te verwoorden dat Afrika een multicultureel continent geworden is en dat men hier rekening mee moet houden. De traditie wordt niet geweigerd, men kent ze, respecteert en aanvaardt ze. Andere niet te verwaarlozen levenswijzen zijn in onze oorspronkelijke cultuur binnengedrongen. Voor de realisatie van dit project is het daarom niet nodig een gebouw op te trekken, maar om ruimtes ter beschikking te stellen waarin mijn project getoond en verder gezet kan worden. Het Museum voor Hedendaagse Afrikaanse Kunst is een uitdrukkingswijze, een toegankelijke ruimte voor mijn werk, en een taal die uitgedrukt wordt door objecten en performances. Het project bestaat uit twaalf ruimtes en zal eindigen in het jaar 2000. Wanneer het slaagt zal Afrikaanse Kunst op gelijke voet met andere kunstvormen komen te staan."

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by