'S.T. / S.D.' - Jos De Gruyter & Harald Thys

RS4101 De Gruyter Thys 02 lpr

Jos De Gruyter & Harald Thys
S.T.
S.D.
Ingelijste kleurenprint op dibond
46 x 60,5 x 2,5 cm
Langdurige bruikleen privécollectie, België


NL - Jos de Gruyter (1965) en Harald Thys (1966) wonen en werken in Brussel, en vormen sinds de late jaren 1980 een duo. Het tweetal is voornamelijk bekend door hun audiovisuele producties, maar is ook actief binnen de fotografie, sculptuur en tekenkunst. Hun werk wordt gekenmerkt door humor en eenvoud, maar belichaamt tezelfdertijd kritische en diepgaande reflecties. Het duo stelt tentoon in binnen- en buitenland, en vertegenwoordigde België in 2019 op de Biënnale van Venetië, met hun project Mondo Cane. Met Mondo Cane presenteerden de kunstenaars een afgezonderde wereld met 22 poppen die samen een installatie vormden en gezien kon worden als een soort van hedendaags museum voor volkskunst. Onder deze ogenschijnlijke banaliteit schuilt echter een mysterieuze en subversieve dimensie die veeleer een atmosfeer van inertie en apathie beklemtoont. Het werk in de tentoonstelling is een editie gemaakt naar een origineel werk op papier dat deel uitmaakte van het project voor de Biënnale in Venetië. In de afbeelding van een eenvoudige kruiwagen komt treffend de fascinatie van het kunstenaarsduo voor het alledaagse en banale naar voren. Hoewel het een editie betreft, illustreert het werk treffend de zeer eenvoudige, haast naïeve tekenstijl van de kunstenaars.

FR - Jos de Gruyter (1965) et Harald Thys (1966) vivent et travaillent à Bruxelles, et forment un duo depuis la fin des années 1980. Le duo est surtout connu pour ses productions audiovisuelles, mais est aussi actif dans les domaines de la photographie, de la sculpture et du dessin. Leur art est caractérisé par l’humour et la simplicité, mais incarne en même temps une profonde réflexion critique. Le duo, qui expose dans notre pays et à l’étranger, a représenté la Belgique en 2019 à la Biennale de Venise avec son projet Mondo Cane. Dans Mondo Cane, les artistes ont montré un univers reclus composé de 22 mannequins qui formaient ensemble une installation et pouvaient être vus comme une sorte de musée contemporain du folklore. Sous cette apparente banalité se cache toutefois une dimension mystérieuse et subversive qui souligne plutôt l’inertie et l’apathie ambiantes. L’œuvre de l’exposition est un tirage réalisé d’après une œuvre originale sur papier qui faisait partie du projet pour la Biennale de Venise. La représentation d’une simple brouette fait ressortir de manière saisissante la fascination du duo d’artistes pour le quotidien et le banal. Bien qu’il s’agisse d’un tirage, l’œuvre illustre parfaitement le style de dessin très simple, presque naïf, des artistes.

ENG - Jos de Gruyter (b. 1965) and Harald Thys (b. 1966) live and work in Brussels. They have been working as a duo since the late 1980s. De Gruyter and Thys are mainly known for their audio-visual productions, but are also active in the field of photography, sculpture and drawing. Their work is characterised by humour and simplicity, while also embodying critical and profound reflections. The duo exhibits nationally and internationally, and represented Belgium at the Venice Biennale in 2019, with their project Mondo Cane. For this latter work, the artists created a cloistered world with twenty-two puppets that together formed an installation. It could be seen as a kind of contemporary museum of folk art. Underneath this apparent ordinariness, however, lay a mysterious and subversive dimension that emphasised an atmosphere of inertia and apathy. S.T. is an edition made after an original work on paper that was part of the Venice Biennale project. The depiction of a simple wheelbarrow epitomises the artist duo’s fascination with the mundane and banal. Although it is an edition, the work is a perfect illustration of the artists’ simple, almost naive drawing style.

Word Vriend van S.M.A.K.
made by