From the Collection | Against the Wall?

10.Maa.18
3.Jun.18
HD Avery TC Preesman ZT1994 web

De spanning tussen sculpturen en de vlakken waarop of -tegen ze worden gepresenteerd, vormt het uitgangspunt van deze collectiepresentatie.

Al bijna 150 jaar reflecteren kunstenaars over hoe de vloer en, meer specifiek, ook de sokkel zich verhouden tot sculpturen. Zo was Auguste Rodin (1840-1917) één van de eerste beeldhouwers die het horizontale of verticale vlak waarop hij zijn figuren ontwikkelde, beschouwde als inherent deel ervan. Hij presenteerde zijn sculpturen dan ook zonder sokkel, rechtstreeks op de vloer. Constantin Brancusi (1876-1957) beoogde zijn werken en hun draagvlakken of sokkels met elkaar te versmelten. Later liet Carl Andre (°1934) – naar eigen zeggen onder invloed van Brancusi – het onderscheid tussen sculptuur en vloer zo goed als volledig verdwijnen. Nog recenter maakte het conceptuele werk van Didier Vermeiren (°1951) sculptuur, vloer, sokkel en zelfs mal volkomen onderling inwisselbaar. Sculptuur werd gelijkgesteld met de ideeën die beeldhouwers over het medium ontwikkelden.

De spanning tussen sculpturen en de vlakken waarop of -tegen ze worden gepresenteerd, vormt het uitgangspunt van deze collectiepresentatie. De werken werden geselecteerd omwille van hun eerder tweedimensionale karakter en gaan bijzondere relaties aan met de wanden en vloeren van de tentoonstellingsruimtes. Ten opzichte van deze horizontale en verticale vlakken vouwt de groep sculpturen zich open, als vormde ze een geheel. Zo lijkt het onderscheid tussen wanden en vloeren te vervagen. De tentoonstelling werpt vragen en bedenkingen op rond beeldhouwkunst in het algemeen en rond de relativiteit van haar ruimtelijkheid in het bijzonder. Ze reflecteert bovendien over de grenzen van de driedimensionale ruimte waarin ze wordt getoond.

Met werk van Carl Andre, Richard Artschwager, Nairy Baghramian, Guillaume Bijl, Stanley Brouwn, Jean-Marc Bustamante, Michael Dean, Peter De Meyer, Mario Garcia Torres, Kristján Gudmundsson, Ann Veronica Janssens, Kazuo Katase, Bernd Lohaus, John McCracken, Cady Noland, Avery Preesman, Royden Rabinowitch, Michael Ross, Joe Scanlan, Maria Serebriakova, Michael E. Smith, Tove Storch, Jan Vercruysse en Didier Vermeiren.

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by