De Vereninging: A Stranger’s Hand | Bendt Eyckermans

21.Sep.18
4.Nov.18
Eykermans web

Vrienden v/h S.M.A.K. nodigden Bendt Eyckermans uit om tentoon te stellen in De Vereniging.

In het najaar van 2018 nodigt de raad van bestuur van de Vrienden v/h S.M.A.K. drie jonge Belgische schilders uit om tentoon te stellen in hun nieuwe tentoonstellingsruimte ‘De Vereniging’, in de voormalige bibliotheek van het museum: Bendt Eyckermans, Alfred D’Ursel en Wim De Pauw. De overzichtstentoonstelling van Raoul De Keyzer dient hiervoor als aanleiding. Bendt Eyckermans is de eerste kunstenaar die aan bod komt. De expositie toont een klein overzicht van werken uit de twee laatste jaren van zijn prille oeuvre.

Bendt Eyckermans (°1994, Antwerpen) roept in zijn figuratieve olieverfschilderijen een bevreemdende sfeer op: solitaire personages worden op een podium geplaatst met als backdrop een donker, stedelijk landschap. Daarbij evoceert de kunstenaar gebeurtenissen en personages uit zijn eigen leefwereld. De werken die dan weer architecturale details verbeelden komen voort uit Eyckermans’ fascinatie voor hun sculpturale kwaliteit. Als in een filmstill toont de kunstenaar ons een fragment, een stilstaande actie uit een groter verhaal. Hij inspireert zich hierbij op de verhalende en compositorische elementen van antieke en Keltische bas-reliëfs. Zo confronteert de kunstenaar in zijn werk een archaïsche met een hedendaagse beeldtaal en brengt zo een surreële sfeer ten opzichte van een realistische weergave naar voorVri

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by