WERKER COLLECTIVE: Afterwork

tot 11.Maa.25
WERKER Collective

In 2024 is WERKER COLLECTIVE te gast als artist in residence in S.M.A.K..

In 2024 is WERKER COLLECTIVE te gast als artist in residence in S.M.A.K. Dit kunstenaarscollectief werkt op het snijvlak van arbeid, ecofeminisme en de LGBTQ+ bewegingen en voert onderzoek naar historische en hedendaagse vormen van solidariteit met en tussen arbeiders. In nauwe samenwerking met de uiteenlopende gemeenschappen waarin ze actief zijn en via strategieën van tegenarchivering bevragen ze de exclusieve voorwaarden van beeldvorming en geschiedschrijving. Zo bewerkstelligen ze een beeldkritiek van het alledaagse leven die onderdrukte geschiedenissen kan activeren. Hun gezamenlijke artistieke praktijk omvat verder ook installatie, performance, video- en geluidwerk, gemeenschapsprojecten, leesgroepen, filmclubs, radiopodcasts en workshops.

In S.M.A.K. organiseert het kunstenaarscollectief een studiegroep met alle museummedewerkers die erop gericht is arbeid ‘voorbij’ de huidige werkcultuur te denken. Afterwork maakt recente verschuivingen in het culturele werkveld bespreekbaar en verbindt ze met onconventionele perspectieven op arbeid die putten uit een herwaardering van emotionele en reproductieve arbeid, niet-productieve en vrije tijd en abolitionisme. Het is een collectieve oefening, gegrond in reflectie, uitwisseling en co-creatie, die vraagt hoe musea kunnen bijdragen tot een rechtvaardige samenleving; niet louter vanuit hun artistieke werking, maar via de arbeid die ze produceren en waarderen.

WERKER COLLECTIVE werd in 2009 opgericht in Amsterdam door Marc Roig Blesa en Rogier Delfos. Geïnsprieerd door Die Vereinigung der Arbeiterfotografen (de vereniging van arbeidersfotografen) , een groep gepolitiseerde fotoclubs die in de jaren 1920 in Duitsland ontstonden, treedt het kunstenaarscollectief in de voetsporen van de eerste socialistische fotografie-experimenten in de USSR, die zich uitstrekt tot Europe, de Verenigde Staten en Japan. Hun methoden draaiden om zelfrepresentatie, zelfpublicatie, beeldanalyse, collectief auteurschap en tegenarchivering. WERKER COLLECTIVE realiseerde projecten voor onder meer Gropius Bau, Berlijn (2023); Manifesta 14, Kosovo (2022); Sonsbeek 20>24. Force Times Distance/On Labour and its Sonic Ecologies, Arnhem (2020) en de 5th Ural Industrial Biennale of Contemporary Art, Yekaterinburg (2019) en publiceerde tot op heden tien nummer van Werker Magazine.


Alle activiteiten
Word Vriend van S.M.A.K.
made by