Study Group AGAINST WORK. On Artistic Strategies of Unproductivity

16.Apr.24
Ontwerp zonder titel 13

Artist in residence WERKER COLLECTIVE organiseert tijdens GIF een studiegroep Tegen Arbeid.

Studiegroep AGAINST WORK wil zich verdiepen in de effecten van post-industrieel werk op ons lichaam, onze geest, onze gemeenschap en de biosfeer. Dat alles met een toekomst zonder werk, zoals wij dat kennen, voor ogen. AGAINST WORK verzet zich tegen de huidige uitbuitende arbeidsinstelling en sluit zich aan bij de abolitionistische traditie, die werk erkent als een (niet alleen) menselijke activiteit van zelfontplooiing voor het algemeen welzijn.

De studiegroep ontplooit zich met de collectieve taak om inhoud te verzamelen voor een reeks lezers Tegen Arbeid. In de sessie bij GIF kunnen deelnemers voorstellen om hun eigen materiaal naar keuze voor te lezen - een momentopname van enkele pagina's van een boek dat je aan het lezen bent, een tekst die je hebt geschreven, een referentie die moet worden opgenomen, een document, afbeelding of tekening - of om de inhoud te lezen die tot nu toe in de studiegroep is verzameld. Teksten worden in hun originele taal bewaard, onvertaald. We nodigen je uit om bij te dragen zonder extra inspanning.

  • Dinsdag 16.Apr.2024, 14:00-16:00
  • In het Nederlands & Engels
  • Gratis, reserveren via reservation@smak.be


Alle activiteiten
Word Vriend van S.M.A.K.
made by