Etienne Eliasgeboortejaar en -plaats: 1936, Oostende (België) sterfdatum: 2007

Het idealistisch-realistisch universum van schilder Etienne Elias, pseudoniem voor Etienne Michiels, wordt gevormd door heldere, vitale kleuren en de objecten die hem in zijn dagelijkse leven omringen. De personages die opduiken in zijn schilderijen zijn passief, haast emotieloos en vaak anoniem. Het oeuvre van Elias is een kronkelende weg van meer dan veertig jaar langs uiteenlopende stijlen, vormen en thematieken. En toch is het consequent in zijn verscheidenheid: Elias benadert het schilderij altijd en uitdrukkelijk als een autonoom gegeven. In de context van de picturale tradities die elkaar de afgelopen veertig jaar opvolgden in een voortdurend streven naar vernieuwing van de figuratieve vrijheid, kan Elias worden gezien als een van de figuren die bijdroeg aan de sterke herpositionering en continuïteit van het medium schilderkunst.

Word Vriend van S.M.A.K.
made by