Gilberto Zoriogeboortejaar en -plaats: 1944, Andorno Micca, Italië verblijfplaats: Flagstaff, VS en Inishkeame, Ierland

In het werk van arte povera-kunstenaar Gilberto Zorio staat vanaf eind jaren ’60 het begrip energie centraal. “Energie is de mogelijkheid om een ruimte te vullen, de mogelijkheid om wat vol is leeg te maken, de mogelijkheid om verleden, heden en toekomst in te vullen en de mogelijkheid om de bewuste en onderbewuste functies van taal werkzaam te maken”, aldus Zorio. Terugkerende elementen zijn de stierenhuid, de speer en de ster: symbolen van overleven en ondergang, trefzekerheid en desoriëntatie, de wil tot veranderen en de dwang onveranderd te blijven, loslaten en vasthouden, vrijheid en beteugeling, en energie. Ook licht staat in Zorio’s werk symbool voor energie.

Word Vriend van S.M.A.K.
made by