De Banken Zijn De Struikrovers Van Onze Tijd

Willem Oorebeek


2004
lithografie op papier op Dibond
(3 x) h. 101 cm x b. 70 cm
2006 schenking
NL – Willem Oorebeek verkent in zijn conceptueel werk begrippen zoals industriële productie, toe-eigening en representatie. Met grote nauwgezetheid selecteert hij beeldmateriaal uit de overdosis aan visuele prikkels rondom ons. Door ze uit hun oorspronkelijke context los te rukken of specifieke informatie weg te laten, maakt Oorebeek de beelden onleesbaar en verleent hij ze tegelijk een zekere autonomie. Zo laat hij in de drie lithografieën ‘De banken zijn de struikrovers van onze tijd’ blijken hoe er door beelden te bewerken, te combineren of over te zetten naar een ander medium nieuwe interpretaties kunnen ontstaan.
ENG – In his conceptual work, Willem Oorebeek explores concepts such as industrial production, appropriation and representation. He meticulously selects his visual material from the overdose of visual stimulants that surround us. By separating them from their original content, or by omitting specific information, Oorebeek renders the images illegible and simultaneously gives them a certain autonomy. For example, in three lithographs, ‘De banken zijn de struikrovers van onze tijd’ (The banks are today’s highwaymen), he shows us how manipulating, combining or transferring images to another medium can result in new interpretations.
FR – Willem Oorebeek explore dans son œuvre conceptuelle des termes comme la production industrielle, l’appropriation et la représentation. Il choisit, avec grande précision, du matériel d’images dans une overdose de stimuli visuels autour de nous. En les enlevant de leur contexte d’origine ou en omettant des informations spécifiques, Oorebeek rend les images illisibles en leur accordant, en même temps, une certaine autonomie. Ainsi, dans ‘De banken zijn de struikrovers van onze tijd’ (Les banques sont les bandits de grand chemin de notre ère), il laisse apparaître comment le traitement des images, leur combinaison et leur transfert vers un autre médium permet de créer de nouvelles interprétations.
Collectienummer : 3432

Kunstwerken Willem Oorebeek


Word Vriend van S.M.A.K.
made by