Hammer Head Shark

Roe Ethridge


ed. 5/5
2004
chromogeen proces op fotopapier
h. 75 cm x b. 59 cm
2004 aankoop
NL – De fotografie van Roe Ethridge is veelzijdig, rusteloos en vangt de levendige en intieme details uit zijn omgeving, hoofdzakelijk uit het visuele weefsel van zijn thuisland de Verenigde Staten. Hij integreert conceptuele fotografie in commercieel werk, waaronder fragmenten uit zijn eigen shoots of geleende beelden die al in andere contexten circuleren. Met deze democratische attitude schippert Ethridge voortdurend tussen de klassieke fotografische genres – portret, landschap en stilleven – en het veelvuldige gebruik ervan op de grens tussen kunst en commercie. ‘Hammer Head Shark’ is een typisch voorbeeld van een beeld dat onopvallend meandert tussen genre, betekenis en gevoel – en dat daardoor lang nazindert.
ENG – The focus of photographer Roe Ethridge is multiple and restless, capturing the vivid and intimate details of his various locales, preferably in the visual fabric of his home country, the United States. He integrates conceptual photography with commercial work, including out-takes from his own shoots and borrowed images already in circulation in other contexts. With this democratic attitude, Ethridge permanently shifts between photography’s classic genres of portrait, landscape and still life, as well as its multiple uses between art and commerce. ‘Hammer Head Shark’ is a typical example of a picture liquidly meandering between genre, meaning and sense – and exactly for that reason long hovering in the viewer’s mind.
FR – La photographie de Roe Ethridge est variée et inlassable en captant les détails vivants et intimes de son environnement qui proviennent principalement du tissu visuel de son pays d’origine, les États-Unis. Il intègre de la photographie conceptuelle dans son œuvre commerciale, dont des fragments de ses propres shoots ou des images empruntées qui circulent déjà dans d’autres contextes. Avec cette attitude démocratique, Ethridge navigue en permanence entre les genres photographiques classiques – comme le portrait, le paysage et le nature morte – et leur utilisation variée à la limite entre l’art et le commerce. ‘Hammer Head Shark’ est un exemple typique d’une image qui oscille discrètement entre le genre, la signification et le sens – et qui, grâce à cela, résonne encore longtemps après.
Collectienummer : 3190

Kunstwerken Roe Ethridge


Word Vriend van S.M.A.K.
made by