Storage for Distorted Matter (obj. 0018) The 21th century sculpture masterpiece that could not be made (From heavenly gate to fires of hell) Van hemelpoort tot hellevuur

Loek Grootjans


2015
mixed media
variabele afmetingen
2015 schenking
NL - ‘Storage for Distorted Matter’ is een project dat Loek Grootjans in 2008 opstartte en tot op vandaag gedreven blijft voortzetten. Het houdt het midden tussen een ambitieus Gesamtkunstwerk en een breed opgezet sociologisch experiment. Ook deze installatie, met haar sculpturale en grafische elementen, is trouw aan Grootjans’ visie. Het is geen ‘origineel’ of ‘authentiek’ werk maar ontstaan uit recyclage. De kunstenaar liet zijn poëtische werk ‘Wachtkamer tot de hemel’ uit 2006 omsmelten in een industriële hoogoven. “Wat een ervaring! Van hemelpoort tot hellevuur,” liet hij zich al gekscherend ontvallen tijdens het omwerkingsproces.
ENG - ‘Storage for Distorted Matter’ is a project he launched in 2008 and he is still passionately continuing with it today. It is halfway between an ambitious Gesamtkunstwerk and a wide-ranging sociological experiment. This installation, with its sculptural and graphic elements, is also true to Grootjans’ outlook. It is not an ‘original’ or ‘authentic’ work, but is made of recycled material. The artist had his poetic 2006 work ‘Waiting Room For Heaven’ melted down again in an industrial blast furnace. During the refashioning process, he jestingly commented: “What an experience! From the gates of heaven to the fires of hell”.
FR - ‘Storage for Distorted Matter’ est un projet que Loek Grootjans a lancé en 2008 et qu’il a poursuivi jusqu’à ce jour avec ardeur. C’est un compromis entre un Gesamtkunstwerk ambitieux et une vaste expérience sociologique. Cette installation, composée d’éléments sculpturaux et graphiques, est également fidèle à la vision de Grootjans. Ce n’est pas une œuvre ‘originale’ ou ‘authentique’, mais elle est le résultat du recyclage. L’artiste a fait fondre sa poétique ‘Salle d’attente jusqu’au ciel’ de 2006 dans un haut fourneau industriel. “Quelle expérience! De la porte du ciel au feu de l’enfer,” a-t-il lâché en plaisantant pendant le processus de refonte.
Collectienummer : 5798

Kunstwerken Loek Grootjans


Word Vriend van S.M.A.K.
made by