Untitled (Beste P., bis)

Walter Swennen


1984
olieverf en lakverf op doek
h. 190 cm x b. 200 cm
2000 bruikleen Collectie Vlaamse Gemeenschap
NL – Een gele bananenschil geschilderd in grove vegen licht op tegen een donkere achtergrond. In de linkerbovenhoek lees je “Beste P, bis”. De ‘bis’ verwijst mogelijk naar het werk ‘Beste P. (Peau de banane)’ uit hetzelfde jaar (Mu.ZEE, Oostende), waarop een kleinere banaan is te zien tegen een lichte achtergrond. Is deze bananenschil een (tweede) waarschuwing? Het antwoord zal het schilderij je schuldig blijven. De associaties en emoties die het werk oproept, mag je van Swennen zelf invullen. De kunstenaar vindt het namelijk niet nodig dat we zijn werk ‘begrijpen’. Het eerste doel van schilderen is voor hem het schilderen zelf. Hij gelooft in de totale autonomie van kunstwerken en beschouwt zijn schilderkunst als een voortdurend onderzoek: naar de mogelijkheden en beperkingen van het medium, naar het onderwerp en de techniek. Swennen schildert zonder doel en richting: “Je begint, en je reageert op wat er is. Mensen die over schilderkunst schrijven, vergeten dat schilderen doorgaans niet meer is dan een afspraak tussen de schilder en het schilderij.”
ENG – A yellow banana skin painted in crude sweeps of light paint against a dark background. In the top left corner, you read “Beste P, bis” [Dear P, again]. The ‘bis’ probably alludes to the work ‘Beste P. (Peau de banane)’ [Dear P. (Banana skin)] from the same year (Mu.ZEE, Ostend), in which a smaller banana is set against a light background. Is this banana skin a (second) warning? The painting will not provide the answer. Swennen wishes you to complete the work with your own associations and emotions. In other words, the artist considers it unnecessary for us to ‘understand’ the painting. For the artist, the primary goal of painting is painting itself. He believes in the total autonomy of artworks and regards his work as a continuous process of exploration: of the possibilities and limitations of the medium, and of subjects and techniques. Swennen paints without purpose or direction: “You begin, and you react to what there is. People who write about painting forget that painting is usually nothing more than an appointment between the painter and the painting.”
FR – Une peau de banane jaune, peinte à gros coups de pinceau, se détache sur un fond sombre. Dans le coin supérieur gauche, on peut lire « Beste P, bis ». Le ‘bis’ fait peut-être référence à l’œuvre « Beste P. (Peau de banane) » de la même année (Mu.ZEE, Ostende), sur laquelle une banane plus petite est représentée sur un fond clair. Cette peau de banane est-elle un (deuxième) avertissement ? Le tableau ne vous apportera pas la réponse. Swennen vous laisse trouver vous-même les associations et les émotions que suscite l’œuvre. L’artiste ne juge pas nécessaire que nous « comprenions » son art. Le but premier de la peinture est pour lui de peindre tout simplement. Il croit à l’autonomie totale des œuvres d’art et considère sa peinture comme une recherche permanente, qui porte sur les possibilités et les limitations du médium, le sujet et la technique. Swennen peint sans but et sans direction: « On commence, et on réagit à ce qu’il y a. Les gens qui écrivent des commentaires sur la peinture oublient que, la plupart du temps, la peinture n’est rien d’autre qu’un rendez-vous entre le peintre et le tableau. »
Collectienummer : 3203

Kunstwerken Walter Swennen


Word Vriend van S.M.A.K.
made by