JAILpostMAIL tijdens TRACK

SKI JAI Lpost MAIL campagnebeeld

Met JAILpostMAIL wilde het Secundair Kunstinstituut (SKI) in Gent tijdens TRACK (mei - september 2012) de bestaande sociale en maatschappelijke barrières doorbreken.

De school wilde met dit Mail Art project een communicatietraject opzetten tussen gedetineerden van de Gentse gevangenis aan de Nieuwe Wandeling en de leerlingen.

Gedetineerden kunnen enkel via een brief communiceren met de buitenwereld. Andere communicatiemiddelen (GSM, e-mail) zijn verboden. Door middel van een creatieve correspondentie met beeld en tekst kon een intense wisselwerking ontstaan tussen de gedetineerden en de leerlingen van het kunstinstituut.

Concreet betekende dit dat postkaarten op een artistieke wijze door beide partijen bewerkt werden met tekst en beeld in diverse materialen (mixed media, recuperatie en recyclage van materialen, etc.). De postkaarten, het creatieve resultaat van dit mailverkeer, werden vervolgens uitvergroot en getoond op de gevel van het schoolgebouw aan de Ottogracht.

Initiatiefnemer van het project was Luc Dondeyne, schilder en docent vrije grafiek aan het kunstinstituut. Met het project werd een invulling gegeven aan een van de belangrijke doelstellingen van het project TRACK: het bevorderen van het contact tussen verschillende gemeenschappen binnen de stad en het aanzetten tot participatie.

12.Mei.12
Word Vriend van S.M.A.K.
made by