Nouvelles strategies of arte povera

18.Maa.05
16.Apr.05
Neon Blume website

André-Philip Lemke vinden we terug in de schemerzone tussen performance, installatie en sculptuur.

'Sociale sculptuur' of 'performatieve installatie' is een manier om zijn werk, dat steeds gericht is op communicatie en interactie met het publiek, te beschrijven. Zijn 'charmante' performances verstrooien en vertragen dan weer de werkelijkheid en waarneming van alledaagse handelingen.

André-Philip Lemke is één van de zes kunstenaars die naar Gent wordt uitgenodigd om kleine ingrepen te realiseren in het stedelijke weefsel van deze stad. Deze projecten kunnen het karakter hebben van een performance, tijdelijke installatie of efemere handeling. Elk van deze ingrepen onderzoekt hoe het museum, vanuit haar eigen tentoonstellingshistoriek (Chambres d’Amis, Over the Edges,…), verder de openbare ruimte kan exploreren. Parallel met de interventie in de stad wordt telkens een kleine complementaire presentatie van de betrokken kunstenaar gebracht in het museum. André-Philip Lemke (°1970, Duitsland, + 2006, Keulen) houdt zich als kunstenaar op in de schemerzone tussen performance, installatie en sculptuur. ‘Sociale sculptuur’ of ‘performatieve installatie’ is een manier om zijn werk, dat steeds sterk gericht is op communicatie en interactie met het publiek, te beschrijven. Hierbij combineert hij vaak markt- en reclamestrategieën met alledaagse triviale handelingen zoals het weggeven van bloemen en het uitdelen van gepofte kastanjes. Zijn ‘charmante’ performances verstrooien en vertragen de werkelijkheid en de waarneming ervan. Open Fire / Offenes Feuer Een performatieve installatie / Een trefpunt / Een kampvuur Locatie: Sint-Michielsplein, Gent Op het Sint-Michielsplein in Gent zal André-Philip Lemke gedurende een maand een ‘sociale sculptuur’ in het straatbeeld integreren. Op het plein wordt een sculptuur geïnstalleerd die dienst doet als reclamebord. Deze sculpturale installatie - een lichtbox waarop een flakkerend kampvuur als ‘Open Fire’ logo wordt afgebeeld - markeert de locatie en moet de interactie met buurtbewoners en publiek op gang trekken. Een tweetal keer per week wordt op het plein een echt kampvuur ingericht. Allerlei verenigingen of groepen mensen kunnen zich op voorhand kandidaat stellen als “gastheer” van het vuur. Dat kan een schaakclub, kleuterklas, salsavereniging of scoutsgroep zijn, deelname staat open voor iedereen. Ondernemingen die het kampvuur op commerciële wijze willen gebruiken en politieke actiegroepen, worden echter geweerd.

De kunstenaar selecteert uit de kandidaten enkele deelnemers en legt het programma vast. De “gastheren” zijn dan verantwoordelijk het vuur brandend te houden op de momenten die hen werden toegezegd. Door middel van drukwerk (flyers, affiches, signalisatie) worden de kampvuurmomenten aangekondigd. Voor André-Philip Lemke is het kampvuur een trefpunt, een plaats van ontmoeting, uitwisseling tussen mensen en niet in de laatste plaats uitwisseling van fysieke warmte. Met het kampvuur in de stad wil hij een platform creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en spontaan met elkaar kunnen communiceren. Buurtbewoners, geïnteresseerd publiek en toevallige voorbijgangers kunnen de gastheren gezelschap houden rond het vuur. De menselijke fascinatie voor het vuur kan in een sociaal verkild stadsmilieu de mensen ertoe aanzetten meer met elkaar te communiceren en gedachten en meningen uit te wisselen. ‘Open Fire’ werd reeds met succes georganiseerd in Lüdenscheid (D), in het kader van het stadsproject Lichtrouten (2003). Gent is de tweede stad die zich openstelt voor dit artistieke project, daarna zal ‘Open Fire’ plaatsvinden in het kader van een groepstentoonstelling in Santiago de Chile (met Philippe Van Cauteren als gastcurator). Op lange termijn moet ‘Open Fire’ evolueren van een rondreizend project naar een netwerk van vaste trefpunten in steden over de hele wereld. Elke deelnemende stad kan dan op eigen initiatief het logo van ‘Open Fire’ overnemen en in hun stad ook een trefpunt creëren waar mensen zich kunnen verzamelen rond het vuur. Op die manier kunnen reizigers in een vreemde stad op zoek gaan naar het trefpunt, net zoals zij zich begeven naar het locale toerismekantoor of de vertrouwde fastfoodketen. Een website kan het netwerk van deelnemende steden in kaart brengen en op internationaal niveau promoten. In beide gevallen, als kleinschalige rondreis of als groot stedelijk netwerk, functioneert ‘Open Fire’ als een kleine warmtebron, waarrond mensen zich kunnen verzamelen en actief kunnen bijdragen door hun uitwisseling van ideeën aan een gemeenschappelijk proces van verandering in het stedelijk sociaal klimaat. In het museum linkt André-Philip Lemke de installatie ‘Meine Blumen’ (2004) aan de interventie in de stad. Parallel aan ‘Open Fire’ heeft deze installatie ook een performatief karakter. Onder een groot neonbord van een bloem, staat een emmer gevuld met verse snijbloemen. De toezichters van het museum krijgen de verantwoordelijkheid over de bloemen. De kunstenaar laat hen de keuze zijn bloemen op zelfgekozen momenten uit te delen aan bezoekers die zij wensen te verrassen met een bloem. De kunstenaar voerde deze performance eind 2004 voor het eerst op in Münster, in het kader van het project WOCHENMARKT, een initiatief van het Westfälischer Kunstverein om het marktgebeuren als eeuwenoude traditie artistiek te onderzoeken.

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by