OUTNUMBERED, a brief history of imposture

11.Dec.09
30.Jan.10

Naar aanleiding van de AON prijs 2008 presenteert het S.M.A.K. nieuw werk van laureaat Jasper Rigole (°1980).

De kunstenaar won deze prijs met Paradise Recollected (2008) – een film die hij samen met de nauw verwante installatie an elementary taxonomy of collected memory (2008) als afstudeerproject in het HISK presenteerde. Paradise Recollected is een film, gecompileerd en gedestilleerd uit ‘found footage’, met als bron de archieven van het Internationaal Instituut voor het Conserveren, Archiveren en Verspreiden van Andermans Herinneringen (ofte het IICAVAH). Dit instituut werd op 28 juni 1980 door Jasper Rigole opgericht met als doel zich te bekommeren over gevonden of verloren herinneringen van anderen. Concreet is het archief van IICAVAH voornamelijk opgebouwd uit gevonden, vergeten en verloren gewaande 8mm films. De beelden – veelal amateuristische reisverslagen, familiefeesten of gezinsuitstapjes – werden ooit gemaakt omwille van de ‘herinnering’ maar verdwaalden met de jaren op zolders, in kelders, op rommelmarkten… Het gecompileerde beeldessay Paradise Recollected brengt herinneringen samen en versmelt ze tot een nieuwe, parallelle wereld, gefundeerd op het collectieve geheugen van de toeschouwer en reikt hiermee een ontsnappingsroute aan naar het paradijselijke ‘Land van Cocagne’.

In het S.M.A.K. presenteert Jasper Rigole nieuw werk. OUTNUMBERED, a brief history of imposture (2009) is een nieuwe audiovisuele installatie die – net als Paradise Recollected – kanttekeningen plaatst bij de werking van documentaires, ‘fact fiction’ en populaire wetenschappelijke equivalenten. Door middel van een encyclopedische aanpak en quasi wetenschappelijke precisie worden begrippen zoals authenticiteit en objectiviteit onder de loep genomen. Het resultaat is een ogenschijnlijk minutieus onderzoek naar de geschiedenis van de vervalsing. OUTNUMBERED, a brief history of imposture onderzoekt zowel de menselijke drang naar ‘sluitende’ verhalen als de vraag of anekdotiek de geschiedenis ‘fictionaliseert’.

Sinds 2006 wordt jaarlijks door AON Artscope een kunstprijs ter waarde van 5.000 euro uitgereikt aan een HISK laureaat. AON Artscope is de afdeling van AON Belgium, gespecialiseerd in het verzekeren van kunst. Meer info: www.aon.be Na Cédric Noël (2006), Cindy Wright (2007) en Filip Vervaet (2008), viel Jasper Rigole in 2009 de eer te beurt deze prijs in ontvangst te nemen. Rigole werkt momenteel als onderzoeker aan het KASK, Hogeschool Gent.

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by