Tomorrow Is The Question | Collection presentation

20.Jun.11
25.Feb.12
Koester

Een selectie uit de nieuwe aanwinsten, 2005-2011.

Tomorrow Is The Question confronteert de nieuwe aanwinsten in wisselende presentaties: Allora & Calzadilla, John Baldessari, Peter De Meyer, Johan De Wilde, Stefaan Dheedene, Masashi Echigo, Vincent Geyskens, Kees Goudzwaard, Suchan Kinoshita, Lee Kit, Joachim Koester, Adam Leech, Oliver Lutz, Mark Manders, Werner Mannaers, Carsten Nicolai, Willem Oorebeek, Sarah Ortmeyer, Oksana Pasaiko, Wilfredo Prieto, Peter Rogiers, Nedko Solakov, Walter Swennen, Pascale Marthine Tayou, Ed Templeton, Ante Timmermans, Koen van den Broeck, Jan Van Imschoot, Herman Van Ingelgem, Henk Visch, Lois Weinberger, Wilhelm Sasnal, Kelley Walker, Jordan Wolfson.

Huidige presentatie (02.12.2011... 26.02.2012): John Baldessari, Stefaan Dheedene, Vincent Geyskens, Joachim Koester, Peter Rogiers, Pascale Marthine Tayou, Ed Templeton, Koen van den Broeck, Lois Weinberger, Kelley Walker Meer info over de kunstenaars

De collectie is het DNA van S.M.A.K. en weerspiegelt de kernidentiteit van het museum als spil tussen de recente kunstgeschiedenis en actuele tendensen. Het aankoopbeleid van S.M.A.K. heeft zich doorheen de jaren organisch ontwikkeld en onderscheidt zich op drie niveaus. Ten eerste streeft het museum naar ensemblevorming rond het oeuvre van een selectieve groep kunstenaars. In plaats van een kunstenaar te vertegenwoordigen aan de hand van slechts één werk, wil S.M.A.K. een oeuvre in de diepte verzamelen, om het zo in al zijn complexiteit te kunnen presenteren. Ten tweede bestaat er een inhoudelijke wisselwerking met de tijdelijke tentoonstellingen, die kunnen gezien worden als de motor van het collectiebeleid. Tot slot wil het museum via het verwerven van opkomende kunstenaars een belangrijke impuls geven aan de verdere ontwikkeling van jonge artistieke praktijken. Zo zoekt S.M.A.K., via aangroeiende clusters, naar constellaties die binnen de collectie met elkaar in dialoog treden. Het presenteren van collectiewerken kan gezien worden als een manier om de eigenheid van de S.M.A.K.-collectie te onderzoeken. Collectiepresentaties worden binnen S.M.A.K. nooit gedacht vanuit chronologische of kunsthistorische principes, maar vanuit de centrale plaats die de kunstenaar en zijn werk innemen. ‘Tomorrow Is The Question’ brengt een keuze uit de recente aankopen van S.M.A.K. sinds 2005. De tentoonstelling is na ‘Something Else!!!!’ (presentatie van een zeventigtal collectiewerken in MAN in Nuoro in 2009) en ‘Change of the Century’ (collectiepresentatie in Centrum Kunstlicht in de Kunst in Eindhoven in 2009) de derde in rij genoemd naar een album van de Amerikaanse jazzmuzikant Ornette Coleman, grondlegger van de free jazz in de jaren 1950-1960. De onconventionele structuur, de verandering en de beweeglijkheid van Colemans muziek zijn exemplarisch voor de associatieve manier waarop S.M.A.K. met zijn collectie omgaat. Ook de muzikaliteit van de S.M.A.K.-collectie ontsnapt aan standaarden en patronen en corrigeert de gedicteerde canon.

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by