De Vereniging shows: Evelin Brosi & Elvis Bonier | GET LOST

30.Nov.19
19.Jan.20
Brosi bonier 006 28web29

De Vrienden v/h S.M.A.K. nodigen Evelin Brosi & Elvis Bonier uit om tentoon te stellen in De Vereniging.

GET LOST

Gedurende Marcel Broodthaers’ overzichtstentoonstelling Soleil Politique in het M HKA op maandagen van 11 tot 18u is Get Lost geopend. Dat is het basisprincipe van Evelin Brosi & Elvis Boniers nieuwe “show”, die echter elk showgehalte ontbeert. Op de aangegeven plaats – aan de poorten van het museum – vindt namelijk helemaal niets plaats – al is nog maar de vraag of dat überhaupt kan: niets plaatsvinden, en of niet niets altijd al iets is. Dat niets gebeurt, betekent dus niet per se dat niets plaatsvindt: in die zin bestaat Get Lost gewoon, zonder meer.

De titel is tegelijk een lokroep en een commando. Het is een hard, maar ook diffuus appel gericht aan vele adressanten. Zo richt het zich zeker aan de bezoeker, die opgevorderd wordt het af te bollen en elders te zoeken naar schoonheid of zin. Het is een verzoek op te gaan in de dwaling en de verlorenheid – zonder voorschriften, zonder handleiding. Tegelijk klinkt in Get Lost ook een “ fuck off ” richting museum door. Het is een scherpe kritiek op het museum als autoritaire instelling die bepaalt wat het waard is gezien en ervaren te worden. Misschien ligt de plek van hedendaagse kunst wel elders, buiten de muren van het bastion? Tot slot is Get Lost zeker ook een autocommando, een aanmaning van Evelin Brosi & Elvis Bonier aan zichzelf om zich niet te laten vangen in de rasters van het hedendaagse museumcircuit en zijn commerciële en toeristische mechanismen, al is de kunstenaar tegelijk ook gewiekst genoeg om die zelf ook uit te buiten en de naam van het museum te gebruiken – of misschien wel te misbruiken.

Met Get Lost beweegt Brosi & Bonier zich in een traditie van non-tentoonstellingen, waarin het tentoonstellen zelf tentoongesteld – en dus ook bevraagd – wordt (denk maar aan Daniel Buren, Maurizio Cattelan en Robert Filliou). Zulke situationele interventies (en ook Brosi & Bonier is hier niet aan zijn proefstuk toe) zijn steeds radicale gestes, die het kunstenveld en zijn geplogenheden problematiseren – en niet in het minst ook de vraag opwerpen: wat is dat eigenlijk, (een) artistiek werk?

Bart De Baere, oktober 2019
Algemeen & artistiek directeur M HKA

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by