The Library Presentatie

Broucke The Library 2014

Enkele jaren geleden schonk kunstenaar Koen Broucke het werk ‘The Library’ aan de collectie van S.M.A.K. en wordt nu tot 30 januari 2022 in het museum getoond.

De presentatie The Library is het resultaat van een langdurige dialoog tussen kunstenaar Koen Broucke en S.M.A.K.-directeur Philippe Van Cauteren, naar aanleiding van een schenking die de kunstenaar wenste te doen aan het museum.

Dit gesprek startte in 2013 en handelde over het vinden van de juiste vorm hoe het gelaagde en complexe werk van Koen Broucke deel kan uitmaken van de collectie van het S.M.A.K. De betekenis van Brouckes werk zit namelijk niet alleen in de concrete kunstwerken – schilderijen, tekeningen, schetsen, teksten, performances en dies meer – die hij creëert, maar zeker ook in wat er tussen die werken gebeurt.

De uitdaging van The Library is deze tussenruimte zichtbaar te maken, om zo de toeschouwer inzicht te verschaffen in hoe het artistieke denken van Koen Broucke functioneert. Verzamelen is voor een museum als het S.M.A.K. immers meer dan het louter accumuleren van kunstwerken, het is ook het vasthouden en zichtbaar maken van de mentaliteit van de kunstenaar. Vaak gebeurt dit aan de hand van schilderijen, tekeningen of objecten, maar in het geval van Koen Broucke ook aan de hand van een verzameling boeken, die steevast in zijn atelier aanwezig waren, en die als het ware het artistieke terrein omvatten waarbinnen hij zich beweegt. Deze verzameling is, net zoals Brouckes artistieke praktijk, zeer divers, en omvat niet enkel boeken over kunst, maar ook literatuur, poëzie, biografieën, geschiedenis, muziek, etc..

Dit monumentale bibliotheekmeubel, een replica van het origineel in het atelier ontworpen door Renaat Nyckees, vormt als het ware de humuslaag waarin en waarrond Koen Brouckes schilderijen, tekeningen en schetsboeken worden getoond en bewaard. Van de volledige inventaris van ‘The Library’ werd ook een gelijknamig kunstenaarsboek gepubliceerd, voorzien van handgeschreven notities van de kunstenaar en teksten van Leen Huet en Philippe Van Cauteren.

Van de volledige inventaris van ‘The Library’ werd ook een gelijknamig kunstenaarsboek gepubliceerd, voorzien van handgeschreven notities van de kunstenaar en teksten van Leen Huet en Philippe Van Cauteren.)

Koen Broucke (°1965, Sint-Amandsberg) is beeldend kunstenaar, historicus en performer.

Onderstaand fragment uit de brief van Philippe Van Cauteren aan Koen Broucke geeft de toeschouwer inkijk in de contouren van dit project :

"Het hoeft niet te verbazen dat je als historicus geïnteresseerd bent in gebeurtenissen, in hoe geschiedenis wordt gemaakt, gekleurd en verpakt. Maar is jouw escapistische neiging te begrijpen als een commentaar of zelfs weigering naar het heden, of eerder een romantische projectie naar dat wat niet meer is? We zijn ondertussen een paar jaar met elkaar in gesprek om de juiste vorm te vinden hoe jouw werk deel kan uitmaken van de collectie van het S.M.A.K.. Het startpunt is jouw genereus gebaar om werk aan de collectie te schenken. De uitdaging is sinds dag één die vorm te vinden die recht doet aan de gelaagdheid en complexiteit van jouw werk. De betekenis van jouw werk zit namelijk niet alleen in de individuele werken op zich, maar ook wat er tussen werken gebeurt, de verglijdingen, glissando’s. De uitdaging is het verglijden zichtbaar maken, de toeschouwer aanduiden hoe het artistiek denken van Koen Broucke functioneert. Verzamelen is meer dan het accumuleren van objecten, het is ook het proberen vasthouden van de attitude van de kunstenaar, vaak aan de hand van schilderijen, tekeningen, objecten…. Maar in jouw geval ook aan de hand van een verzameling boeken, een wand vol gelezen en ongelezen boekwerken die het terrein omvatten waar Koen Broucke zich in beweegt. Literatuur, poëzie, biografieën, militaire geschiedenis, kunst, muziek…. een verticale en naast elkaar geplaatste opeenstapeling van boeken, een klimmuur voor de verbeelding. Dit kamerscherm van boeken vormt de humuslaag tegen dewelke schilderijen worden getoond, en in hetwelke schetsboeken worden bewaard. De volledige inventaris van de boekenkast wordt gepubliceerd als een kunstenaarsboek. De inventaris is de partituur van Koen Broucke’s verbeelding, een partituur die wordt uitgevoerd door er met de ogen in te wandelen, door boeken met elkaar te verbinden."

Alle activiteiten
Word Vriend van S.M.A.K.
made by