Voorstelling Documenten & Argumenten, tijdschrift over de geschiedenis van het S.M.A.K., nr. 2

29.Sep.19
Koenbrams 2

Koen Brams stelt het tweede nummer voor van Documenten & Argumenten, het tijdschrift over de geschiedenis van het S.M.A.K. 

In deze aflevering wordt ingegaan op de vele dromen, mislukte pogingen en succesvolle acties die voorafgingen aan de stichting van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.), de motor achter de oprichting van het Museum van Hedendaagse Kunst van Gent, het huidige S.M.A.K. Tevens worden de eerste vier werkingsjaren — van 1957 tot en met 1960 — van de V.M.H.K. belicht. Daarnaast biedt Documenten & Argumenten een blik op het dynamische kunstenlandschap in Vlaanderen en Brussel op het einde van de jaren 50.

Praktisch

Nr. 2 van Documenten & Argumenten omvat:

  • teksten van Nikolaas Boucquey, Koen Brams, Rosanne Claes, Phyllis Dierick, Anton Pereira Rodriguez, Laura Persijn, Marije Sennema, Emma Sinnesael, Jakob Van den Broucke, Tom Van Imschoot en Jeanne Vauterin.
  • chronologische overzichten van Karel Alleene, Yirka De Brucker, Elien Doesselaere en Annabelle van Son.
  • interviews met Clara Haesaert, Roland Jooris, Herman Sabbe, Camiel Van Breedam en Paul Van Gysegem.
  • Documenten & Argumenten is een realisatie van The Mobile and Temporary Studio for Research and Production, geïnitieerd en gecoördineerd door Koen Brams. Deelnemers: Laura Bovsovers, Rosanne Claes, Lara De Greve, Phyllis Dierick, Oriana Lemmens, Eva Luwaert, Anton Pereira Rodriguez, Laura Persijn, Anna Püschel, Emma Sinnesael, Jeanne Vauterin en Guus van der Velden.
  • Het tijdschrift wordt uitgegeven door S.M.A.K. & de Vrienden v/h S.M.A.K.
Alle activiteiten
Word Vriend van S.M.A.K.
made by