Alighiero Boettigeboortejaar en -plaats: 1940, Turijn, Italië verblijfplaats: +1994, Rome, Italië

Alighiero Boetti werkt sinds ongeveer 1965 aan een stilistisch zeer divers oeuvre dat aanvankelijk wordt gerekend tot de arte povera. Hij onderzoekt het begrip dualiteit in koppels van tegengestelden, zoals orde en chaos (\"ordine e disordine\" is de titel van een hele reeks werken), natuur en artefact, toeval en systeem. Deze ziet hij als louter linguïstische conventies. Elk ding omvat immers zijn tegengestelde. In een speelse confrontatie tussen \"objectieve\" ordeningen zoals geometrie, getalsverhoudingen, rasters en de chaotische leefwereld, zet hij het westers denksysteem op losse schroeven. Denken in categorieën ondermijnt, volgens hem, de mogelijkheid de wereld te begrijpen.

Word Vriend van S.M.A.K.
made by