Koen De Deckergeboortejaar en -plaats: 1975, Ninove (België) verblijfplaats: Meerbeke (België)
Koen De Decker studeerde op het einde van de jaren negentig af aan de Rijksacademie Amsterdam. Als een gedreven dilettantische wiskundige is Koen De Decker op zoek naar de geometrische constructie van de ruimte. Dit mondt uit in kamergrote constructies in hout, metaal of plastiekbuizen. Tekeningen en video\'s vormen op het eerste gezicht een tegengewicht voor de (pseudo-)wetenschappelijke strakheid van de installaties. Nochtans lijkt alles (letterlijk) samen te komen in het oog van de kunstenaar. Via een videobeeld van zijn eigen oog confronteert hij de toeschouwer met het te vaak vergeten gegeven dat kunst in de eerste plaats met onze (zwakke) perceptie te maken heeft. De centrale inspiratiebron voor De Deckers’ werk is ongetwijfeld zijn fantasie of droomwereld, zijn utopia. Hij tracht op een expressieve wijze het fantastische te koppelen aan het waarachtige. Deze fantastische constructies ontstaan veelal voor het eerst op papier, die als een vorm van ‘écriture automatique’ zijn neergeschreven. De dingen die zich hier aandienen worden meestal ruimtelijk uitgewerkt of vinden hun neerslag in zijn persoonlijk archief. Dit archief bestaat uit tekeningen, objecten, foto’s, video’s en alles wat hij maar enigszins relevant acht. De objecten die De Decker verzamelt kennen meestal een eigen geschiedenis, die hij dan aanwendt als een metafoor voor zijn eigen geschiedenis. Hierdoor ontstaat er een dialoog tussen de kunstenaar en het object, waarin een mate van zelfbespiegeling en zelfreflectie verborgen ligt. Naast de dialoog die de kunstenaar aangaat met het object, is er ook sprake van een relatie met de toeschouwer. Die wordt ondergedompeld in de bevreemdende wereld van De Decker. De kunstenaar wil de toeschouwer ontvoeren. Hem meenemen in een wereld die bol staat van de connotaties. Koen De Decker nam ook deel aan het project \"Birds behave in space\" op LINEART, Gent, 02.12-06.12.2005 met een installatie met fluorescente touwen. Acht directeurs van Belgische musea voor hedendaagse kunst brachten toen elk, onder de naam van hun museum, een individuele tentoonstelling van een Belgische kunstenaar.

Kunstwerken Koen De Decker


Word Vriend van S.M.A.K.
made by