Sol LeWittgeboortejaar en -plaats: 1928, Hartford, VS verblijfplaats: +2007, New York City, VS

Sol LeWitt is één van de belangrijkste kunstenaars uit de minimal art en de conceptuele kunst. Hij stond mee aan de wieg van de radicale, rationeel gerichte esthetiek die werd ingezet als tegenreactie op het op emotie gerichte Amerikaanse expressionisme uit de jaren ’50 en ’60. Bij minimal art werd de vorm van kunstwerken tot in het extreme gereduceerd. Conceptuele kunst ging nog een stap verder en stelde het belang van het achterliggende idee of concept van kunstwerken boven de schoonheid of fysieke vorm ervan. Belangrijk bij beide stromingen is ook het naar de achtergrond verdwijnen van de kunstenaar als maker van kunst.

Word Vriend van S.M.A.K.
made by