Geel, rood, blauw, enz...

Jef Geys


1979
mixed media
h. 310cm x b. 860cm x d. 530cm
1981 aankoop
NL - Jef Geys nam als een van de eersten fotografie als basis voor zijn beeldende kunst en verwierf zo binnen de Belgische kunstwereld een pionierspositie. In de installatie ‘Geel, rood, blauw, enz...’ onderzocht Jef Geys de impact van beelden via de reproductiemogelijkheden van het medium. Hij drukte foto’s afwisselend scherp en vaag af. De scherpe foto’s zijn kleine versies van een grote affiche, terwijl de vage foto’s afbeeldingen zijn van vrouwen uit de persoonlijke leefwereld van de kunstenaar. Door het repetitief opstellen van een universeel beeld – moeder met kind –, wordt de impact zowel versterkt als beperkt. Met behulp van een projectie, waarbij de primaire kleuren verwijzen naar de bekende serie 'Who's Afraid of Red, Yellow and Blue?’ (Wie is bang van rood, geel en blauw?) (1966-’70) van Barnett Newman, creëerde Geys een soort 'anti-schilderij'.
ENG - Jef Geys was employing photography as the basis for his visual art as one of the first, thus playing a pioneering role in the Belgian art world. In the installation ‘Geel, rood, blauw enz...’ (Yellow, red, blue etc…), he explored the impact of images via the medium’s reproductive possibilities. He printed a series of photographs that are alternately sharp and blurred. The sharp photographs are small versions of a large poster, while the blurred photographs are depictions of women from the artist’s personal life. The repetitive use of a universal image – mother and child – simultaneously heightens and limits the piece’s impact. Using a projection, where the primary colours refer to the well-known series 'Who's Afraid of Red, Yellow and Blue?’ (1966-70) by Barnett Newman, Geys created a kind of 'anti-painting'.
FR - Jef Geys a déjà travaillé très tôt avec la photographie comme base de son art plastique et a occupé ainsi une position de pionnier au sein du monde artistique belge. Dans l’installation ‘Geel, rood, blauw, enz…’ (Jaune, rouge, bleu, etc…), il a étudié l’impact des images par le biais des possibilités de reproduction du médium. Il imprimait une série de photos encadrées de manière nette et floue à tour de rôle. Les photos nettes sont de petites versions d’une grande affiche, tandis que les photos vagues sont des représentations de femmes de l’environnement personnel de l’artiste. Par le placement répétitif d’une image universelle – la mère et son enfant –, l’impact est amplifié ou diminué. En utilisant une projection, où les couleurs primaires renvoient à la série connue ‘Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue?’ (Qui a peur de rouge, jaune et bleu) (1966-’70) de Barnett Newman, Geys a créé une sorte d’‘anti-tableau’.
Collectienummer : 620

Kunstwerken Jef Geys


Word Vriend van S.M.A.K.
made by