Hagen-Vorhalle

Reinhard Mucha


1983
mixed media
variabele afmetingen
1986 aankoop
NL - ‘Hagen-Vorhalle’ (1983) bestaat uit een vrijstaande stapeling van twee kasten – de ene rechtop en de andere ondersteboven – op grijze tentoonstellingssokkels én een foto. In een ronde uitsparing in de grootste kast zit een rode glasplaat waarachter een olielamp brandt. De verwijzing naar een treinlicht is onmiskenbaar. De foto (aan de muur), die achter een ronde glasplaat is gevat, met rood is omkaderd en een goederentreintransport toont, vormt er een echo van. Deze presentatie van huiselijke meubels in een museum wekt gevoelens op van zowel herkenning als bevreemding. Mucha haalde voorwerpen uit hun context, negeerde hun oorspronkelijke functie en laat ze voluit opgaan in hun nieuwe status als onderdeel van zijn sculptuur. De titel ‘Hagen-Vorhalle’ is ontleend aan de naam van een van de grootste rangeerstations in Duitsland, een typische ‘non-plaats’ in de marge van een grootstedelijk gebied. Ze verwijst bovendien naar de historische rol van het Duitse spoorwegennet bij de deportaties onder het naziregime en de wederopbouw van Duitsland na WOII.
ENG - ‘Hagen-Vorhalle’ (1983) consists of a freestanding stack of two cabinets – one upright and the other upside down – on grey exhibition plinths and a photograph. In a round recess in the largest cupboard, an oil lamp burns behind a red glass plate. The reference to a train light is unmistakable. It is echoed by the photograph (on the wall) showing a goods train, which is framed in red and mounted behind a round glass plate. This presentation of domestic furniture in a museum arouses feelings of both recognition and alienation. Mucha takes objects from their usual context, ignores their original function and allows them to be fully absorbed in their new status as part of his sculpture. The title ‘Hagen-Vorhalle’ is derived from the name of one of the largest marshalling yards in Germany, a typical ‘non-place’ on the fringes of a metropolitan area. It also refers to the historical role of the German railway network in the deportations under the Nazi regime and the reconstruction of the country after the Second World War.
FR - ‘Hagen-Vorhalle’ (1983) se compose d’une accumulation isolée de deux armoires – l’une est droite et l’autre sens dessus dessous – posées sur des socles d’exposition gris et d’une photo. Une plaque de verre rouge derrière laquelle brûle une lampe à huile est disposée dans une échancrure arrondie dans la plus grande armoire. La référence à l’éclairage d’un train est incontestable. La photo (au mur), captée derrière une plaque en verre arrondie, encadrée de rouge et qui montre un transport de train de marchandises, y fait écho. Cette présentation de meubles familiaux dans un musée suscite des sentiments aussi bien de reconnaissance que d’étonnement. Mucha retirait des objets de leur contexte, ignorait leur fonction initiale et les fait se fondre complètement dans leur nouveau statut, comme élément de sa sculpture. Le titre ‘Hagen-Vorhalle’ est emprunté au nom d’une des plus grandes gares de triage d’Allemagne, un ‘non-lieu’ typique en marge d’une zone métropolitaine. Il renvoie en outre au rôle historique du réseau ferroviaire allemand lors des déportations sous le régime nazi et la reconstruction de l’Allemagne après la deuxième guerre mondiale.
Collectienummer : 970

Kunstwerken Reinhard Mucha


Word Vriend van S.M.A.K.
made by