Mens erger je niet

Sven 't Jolle, Sven 't Jolle


1994
mixed media
variabele afmetingen
1995 bruikleen Collectie Vlaamse Gemeenschap
NL – ‘Mens erger je niet’ refereert aan het gelijknamige bordspel dat teruggaat op het Indiase spel ‘Pachisi’. Maar dit werk van ’t Jolle is veel meer dan een speelbord en twee donkere gipsen figuren met rode kegelvormige hoofddeksels. De figuren gaan namelijk op in het spel. Ze lijken niet te beseffen dat eigenlijk zij de pionnen zijn waarmee wordt gespeeld. ‘Mens erger je niet’ heeft een schijnbaar tegenstrijdige koloniale beladenheid en belichaamt de historisch-kritische boodschap van de kunstenaar in een speels, herkenbaar beeld, dat net door zijn toegankelijkheid zijn effect niet mist.
ENG – 'Mens erger je niet' refers to the eponymous board game that originated in India called 'Pachisi'. However this work by 't Jolle is much more than a game board with two dark plaster figures with red conical head coverings. The figures are actually absorbed into the game and appear oblivious to the fact that they are actually the pawns with which the game is played. 'Mens erger je niet' has an apparently emotionally charged colonial contradiction, which epitomizes the artist’s historical critique in a playful recognizable image, which, due to its approachability, is not lost to the observer.
FR - ‘Mens erger je niet’ renvoie au damier du même nom qui remonte au jeu indien ‘Pachisi’. Mais cette oeuvre est bien plus qu’un jeu et deux personnages en plâtre portant des chapeaux rouges en forme de cône. Les personnages se fondent en effet dans le jeu. Ils ne semblent pas réaliser qu’ils sont en fait les pions du jeu. ‘Mens erger je niet’ a une connotation coloniale apparemment contradictoire et elle incarne le message historico-critique de l’artiste dans une reproduction ludique, identifiable qui, par son accessibilité, ne rate effectivement pas son effet.
Collectienummer : 1386

Kunstwerken Sven 't Jolle


Kunstwerken Sven 't Jolle


Word Vriend van S.M.A.K.
made by