Méta mécanique - Horizontal II

Jean Tinguely


1954
mixed media
h. 130 cm x b. 198 cm
2020 bruikleen Collectie Matthys-Colle
NL – Dit werk maakt deel uit van een reeks werken die Tinguely in 1954 en ’55 maakte onder de titel ‘Meta mécanique’. De constructie bestaat uit spaakwielen waarop draden zijn bevestigd zoals de stralen van de zon. De wielen worden aangedreven door een motor en fungeren als raderen. Ze zetten de gekleurde panelen in beweging als een mobiel schilderij. Doordat de raderen niet feilloos in elkaar haken, is de beweging onvoorspelbaar en beleef je het werk elke keer op een andere manier. De horizontale oriëntatie van het kunstwerk nodigt je uit om ook zelf te bewegen om het werk vanuit verschillende hoeken te bekijken.
ENG – This work is part of a series that Tinguely made in 1954 and ‘55 entitled ‘Meta mécanique’. The construction consists of spoked wheels to which wires have been attached like the rays of the sun. The wheels are driven by a motor and act as cogs, setting the coloured panels in motion like a moving painting. As the cogs do not interlock flawlessly, the movement is unpredictable and every time you view it, your experience of the work is different. The artwork’s horizontal orientation also invites you to change position and view the piece from different angles.
FR – Cette œuvre fait partie d’une série de créations de Tinguely datant de 1954 et ’55, intitulée ‘Meta mécanique’. La construction se compose de roues à rayons sur lesquelles sont fixés des fils, comme les rayons du soleil. Les roues sont actionnées par un moteur et elles tournent comme des pignons. Elles font bouger les panneaux colorés comme une peinture mobile. Étant donné que les roues ne sont pas accrochées l’une à l’autre de manière fiable, leur mouvement est imprévisible et l’œuvre est perçue à chaque fois d’une manière différente. L’orientation horizontale de l’œuvre d’art vous invite à bouger aussi pour la regarder sous des angles différents.
Collectienummer : 7550

Kunstwerken Jean Tinguely


Word Vriend van S.M.A.K.
made by