Objectbild - Object Picture

Franz West


1974
mixed media
h. 127 cm x b. 80 cm x d. 13 cm
2020 bruikleen Collectie Matthys-Colle
NL – Communicatie en interactie met en door middel van kunst zijn thema’s binnen het oeuvre van Franz West. Voor de kunstenaar primeert het gebruik van zijn werken boven het uiterlijk ervan. Hij bevraagt deze grens: wanneer is iets een kunstobject en wanneer een gebruiksvoorwerp? En ook: verhouden we ons anders tot een alledaags voorwerp dan tot een kunstwerk? Dit onderzoek krijgt begin jaren ‘70 vorm in Wests ‘Objectbilder’, waarin hij speelt met ironie en vervreemding. De kunstenaar plaatst alledaagse voorwerpen centraal: een badmuts om aan te trekken of sandalen om in te stappen. De objecten zijn vastgelijmd aan verweerde houten platen die zijn gelakt in monochrome kleuren. Als kijker worden we aangemoedigd om ze uit te proberen of te gebruiken. West wil zo onze vindingrijkheid stimuleren en ons geconditioneerde gedrag in tentoonstellingsruimtes ontregelen.
ENG – Communication and interaction with art, and through it, are themes within Franz West’s oeuvre. For the artist, the usability of his work takes precedence over its appearance. He explores this boundary: when is something an art object and when is it a functional item? And also: do we relate differently to an everyday object than to an artwork? This research took shape in West’s work in the early 1970s via his ‘Objectbilder’ [Object Pictures], in which he plays with irony and alienation. The artist placed everyday objects centre stage: a bathing cap to put on or sandals to step into. The objects are glued to weathered sheets of wood that are lacquered in monochrome colours. Viewers are encouraged to try them out or to use them. West thereby wishes to stimulate our inventiveness and disrupt our conditioned behaviour in exhibition spaces.
FR – La communication et l’interaction avec et au moyen de l’art sont les thèmes qui habitent l’œuvre de Franz West. Pour l’artiste, l’utilisation des œuvres prime sur leur apparence extérieure. Il s’interroge sur la distinction faite entre objet d’art et objet utilitaire. Nous comportons-nous différemment devant un objet usuel et devant une œuvre d’art ? Au début des années 70, cette recherche prend forme dans les ‘Objectbilder’ de West, où il joue sur l’ironie et l’aliénation. L’artiste met en vedette des objets ordinaires : un bonnet de bain à enfiler ou des sandales à porter. Les objets ont été collés sur des panneaux de bois décrépits laqués dans des couleurs monochromes. Le spectateur est encouragé à essayer ou à utiliser ces objets. West veut ainsi stimuler notre créativité et nous faire abandonner notre comportement conditionné dans les salles d’exposition.
Collectienummer : 7556

Kunstwerken Franz West


Word Vriend van S.M.A.K.
made by