Romeu "my deer" IV

Berlinde De Bruyckere


2010
was
h. 84 cm x b. 31 cm x d. 19 cm
2011 bruikleen privé-collectie, België
NL – De sculptuur ‘Romeu “My Deer” IV’ bestaat uit met doek omzwachtelde brokstukken van een gewei die neerwaarts aan de wand hangen, als jachttrofeeën waarvan de glorie ontnomen is. De stukken gewei zijn niet hard en bot, zoals een gewei gewoonlijk is, maar week en kwetsbaar als vlees. In ‘Romeu “My Deer” IV’ hanteert De Bruyckere het gewei als symbool voor de vernietigende kant van passie. Enerzijds dient een gewei om te verleiden, aan de andere kant wordt het ingezet als wapen in een gevecht om liefde op leven en dood. De tegenstelling tussen liefde en lijden. De stukken gewei zijn restanten van een intense performance waarin de Portugese danser Romeu Runa de metamorfose van Actaeon interpreteert, die door Diana, godin van de jacht, in een hert werd veranderd, nadat hij haar naakt had zien baden. Na deze bestraffing werd de jager verslonden door zijn honden, die hun meester niet meer herkenden. De jager werd zelf een opgejaagde prooi. In de performance ‘Romeo My Deer’ verandert Romeu Runa in een fabeldier met gewei. Ze was te zien in Londen in 2012 bij de voorstelling van de publicatie ‘Romeu My Deer’ en in S.M.A.K. in 2014 in het kader van de solotentoonstelling van De Bruyckere.
ENG – The sculpture ‘Romeu “My Deer” IV’ consists of swaddled antler fragments that are suspended downwards on the wall, like hunting trophies whose glory has been stripped away. The pieces of antler are not hard and blunt, as would be expected, but soft and vulnerable like meat. In ‘Romeu “My Deer” IV’, De Bruyckere treats the horn as a symbol of the destructive side of passion. On the one hand, an antler is supposed to entice, whilst on the other it is deployed as a weapon in a life-and-death struggle for love. The contrast between love and suffering. The pieces of antler are remnants of an intense performance in which the Portuguese dancer Romeu Runa interpreted the metamorphosis of Actaeon, who was transformed into a deer by Diana, goddess of hunting, after he had seen her bathing naked. After this punishment, the hunter was devoured by his dogs, who no longer recognised their master. The hunter became the prey. In the performance ‘Romeo My Deer’, Romeu Runa changed into a mythical creature with antlers. The work was performed in London at the launch of the publication ‘Romeu My Deer’ in 2012 and in S.M.A.K. on the occasion of De Bruyckere’s solo exhibition in 2014.
FR – La sculpture ‘Romeu “My Deer" IV’ se compose de fragments de ramures enveloppés dans un tissu et suspendus vers le bas au mur, tels des trophées de chasse dont la gloire fut retirée. Les morceaux de ramures ne sont pas durs et émoussés, comme ils le sont habituellement, mais mous et fragiles comme de la chair. Dans ‘Romeu “My Deer" IV’, De Bruyckere utilise les ramures afin de symboliser le côté destructeur de la passion. D'un côté, les ramures servent à séduire, de l’autre, elles font guise d’arme dans une lutte amoureuse à la vie à la mort. Le contraste entre l'amour et la souffrance. Les morceaux de ramures proviennent d’une performance intense dans laquelle le danseur portugais Romeu Runa interpréta la métamorphose d'Actéon, transformé en cerf par Diane, déesse de la chasse, après l'avoir vue se baigner nue. Suite à cette punition, le chasseur fut dévoré par ses chiens, qui ne reconnaissaient plus leur maître. Le chasseur lui-même devint une proie. Dans le spectacle ‘Romeo My Deer’, Romeu transforma Runa en un animal fantastique à ramures. On a pu la voir à Londres en 2012 lors de la représentation de la publication ‘Romeu My Deer’ et au S.M.A.K. en 2014 dans le cadre de l'exposition solo de De Bruyckere.
Collectienummer : 3988

Kunstwerken Berlinde De Bruyckere


Word Vriend van S.M.A.K.
made by