Technology/Transformation: Wonder Woman

Dara Birnbaum


1978
digibeta overgezet naar dvd (kleur en geluid)
7min
s.d.
NL - ‘Technology/Transformation: Wonder Woman’ is de eerste video die Birnbaum op televisiecodes baseerde. De kunstenaar maakte gebruik van beelden uit de toenmalige populaire serie ‘Wonder Woman’. Het moment waarop het hoofdpersonage verandert in een heldin zette Birnbaum in een eindeloze loop en voorzag ze van een discosoundtrack. Door beelden uit de commerciële tv-serie vertraagd te herhalen, levert ze kritische commentaar op het snelle en flitsende van tv-beelden. Deze video veroorzaakte opschudding toen hij voor het eerst werd getoond en betekende de start van Birnbaums carrière als videokunstenares.
ENG - ‘Technology/Transformation: Wonder Woman’ is the first video Birnbaum produced that was based on television codes. The artist used images from the then popular 'Wonder Woman’ series. Birnbaum creates an endless loop of the moment at which the main character changes into a heroine and sets it to a disco soundtrack. By repeating slowed-down images from the commercial TV series, she provides a critical comment on the fast, fleeting TV images. This video caused quite a stir when it was first shown and signified the beginning of Birnbaum's career as a video artist.
FR - ‘Technology/Transformation: Wonder Woman’ est la première vidéo de Birnbaum basée sur les codes télévisés. L’artiste se servit d’images provenant de la série populaire de l’époque ‘Wonder Woman’. Birnbaum transforma le moment où le personnage principal se change en héroïne en une course infinie et accompagnée d’une bande sonore disco. En répétant au ralenti des images de la série télévisée commerciale, elle profère un commentaire critique sur les images télé qui défilent en un flash rapide. Cette vidéo provoqua une vive émotion lors de sa première diffusion et marqua le début de la carrière de Birnbaum comme artiste vidéaste.
Collectienummer : 5132

Kunstwerken Dara Birnbaum


Word Vriend van S.M.A.K.
made by