Untitled

N. Dash


2017
adobe, olieverf en acrylverf op doek
h. 208 cm x b. 168 cm
2017 aankoop
NL – Het bovenste deel van deze constructie met drie panelen bestaat uit een reeks lijnen die zijn gemaakt door middel van twee horizontale strengen onder gladde, met grafiet bedekte aarde. De bovenste streng werd volledig verwijderd, waardoor een leeg kanaaltje in de aarde is overgebleven. De onderste streng is deels uit de aarde gehaald en aan beide uiteinden verticaal strakgetrokken. Zo zijn uit de oorspronkelijke streng drie lijnen ontstaan. De twee onderste panelen, beschilderd met een veld van diep indigo, zijn gewikkeld in repen donker met pigment doordrenkt doek – waarvan de mechanisch vervaardigde rand zichtbaar is – en die gebobbeld zijn met onregelmatige groeven die ontstonden wanneer het natte pigment aan het drogen was. Het werk vormt een ongemakkelijke kruising tussen de natuurlijke en de industriële sfeer, waarbij de kwikzilveren energie van organische materie wordt ingezet voor een minimalistische compositorische strengheid.
ENG – On the top section of this three-panel construction is a series of lines made from two horizontal lengths of string buried in a smooth earthen ground coated in graphite; the upper string has been fully removed, leaving an empty channel in the dirt, while the lower one has been partially exhumed from the ground at either end and pulled taut vertically on both sides, creating three lines from the initial strand. The bottom two panels, painted with a variegated field of deep indigo, are wrapped in bolts of dark pigment–infused cloth – its mechanically produced selvedge borders visible – which are puckered with irregular furrows formed as the wet pigment dries. The work forges an uneasy intersection of the natural and the industrial spheres, harnessing the mercurial energies of organic matter to its minimalist compositional rigor.
FR – Sur la partie supérieure de cette construction à trois panneaux se trouve une série de lignes faites à partir de deux longueurs horizontales de corde enfouies dans un sol lisse recouvert de graphite; la corde supérieure a été entièrement retirée, laissant un canal vide dans la terre, tandis que la corde inférieure a été partiellement exhumée du sol à chaque extrémité et tendue verticalement des deux côtés, créant ainsi trois lignes à partir de la corde initiale. Les deux panneaux inférieurs, peints d'un champ panaché d'indigo profond, sont enveloppés dans des bandes de tissu infusé de pigments sombres – dont les bordures de lisière produites mécaniquement sont visibles – qui sont froncés par des sillons irréguliers formés par le séchage du pigment humide. L'œuvre crée une intersection difficile entre les sphères naturelles et industrielles, en exploitant les énergies mercurielles de la matière organique pour sa rigueur compositionnelle minimaliste.
Collectienummer : 6285

Kunstwerken N. Dash


Word Vriend van S.M.A.K.
made by