S.M.A.K. zoekt | Projectmedewerker digitale registratie en ontsluiting van de S.M.A.K.-collectie (m/v/x)

Klima01

S.M.A.K. kan met Vlaamse subsidiemiddelen overgaan tot de aanwerving van een projectmedewerker voor de digitale collectieregistratie. 

S.M.A.K. is, als Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent, een ankerpunt binnen de beeldende kunst op nationaal en internationaal vlak. De kunstenaar, de collectie en een breed publiek staan centraal in ons denken en handelen.

S.M.A.K. kan met Vlaamse subsidiemiddelen overgaan tot de aanwerving van een projectmedewerker voor de digitale collectieregistratie. Deze medewerker zal rechtstreeks bijdragen aan het opschonen, verrijken en duurzaam ontsluiten van de data van de kerncollectie van het museum.

Projectmedewerker digitale registratie en ontsluiting van de S.M.A.K.-kunstcollectie (tijdelijk – deeltijds 4/5)

Jouw functie:

 • FASE 1: opschonen van data
  • Je werkt een plan uit om op het niveau van de basisregistratie de (reeds beschikbare) data in ons collectieregistratiesysteem op te schonen, met bijzondere aandacht voor uniformiteit en consistentie.
  • Je coördineert en voert dit plan uit in samenwerking met collega-registratoren. Je hanteert daarbij het “Registratiehandboek Moderne en Hedendaagse Kunst” als methodologische leidraad.
 • FASE 2: verrijking van data
  • Je werkt een plan uit om de data in het Adlib-collectieregistratiesysteem te verrijken door verschillende velden in Adlib (zoals standplaats, tentoonstellings- en eigendomsgeschiedenis ...) aan te vullen met relevante data.
  • Je coördineert en voert het plan uit in samenwerking met collega-registratoren.
  • Je rapporteert periodiek aan de directeur en het hoofd collectie.
  • Je bouwt in functie van kennisdeling een netwerk uit met andere musea en belangrijke partners. Je neemt in dit verband ook deel aan de bijeenkomsten van de collegagroep Digitale Collectieregistratie, die door FARO is opgericht.
 • FASE 3: publicatie van data
  • Je werkt een plan uit om de geschoonde en verrijkte data op verschillende kanalen te publiceren.
  • Je verzorgt de publicatie als open data op diverse relevante kanalen (o.a. de eigen S.M.A.K.-website, Open Data Portaal Stad Gent, Wikidata ...).
  • Je zorgt in overleg met PACKED voor het invoegen van PID’s in het registratiesysteem.

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma kunstwetenschappen, informatie- en bibliotheekwetenschap of archivistiek.
 • Je hebt minstens 6 maand professionele werkervaring met het registreren of catalogeren van erfgoed- of kunstcollecties, bij voorkeur aan de hand van de Adlib Museum-software.
 • Je hebt een sterke voeling met hedendaagse kunst en kent de bijzondere uitdagingen die actuele kunstdisciplines stellen op het vlak van registratie.
 • Je bent bekend met hedendaagse ontwikkelingen en inzichten omtrent collectiebeheer en de rol van een performante objectregistratie daarbinnen.
 • Je bent vertrouwd met actuele registratiestandaarden en -methodieken, thesauri, data cleaning tools. Je hebt kennis van of ervaring met het netwerk van belangrijke spelers op dit vlak (Erfgoedinzicht, CAHF, PACKED ...).
 • Je hebt affiniteit of bent vertrouwd met open data en de werkprocessen die met het publiceren van deze data gepaard gaan.
 • Je bent vertrouwd met de gangbare softwareprogramma’s (Word, Excel ...)
 • Je bent in staat om het project inhoudelijk te leiden en je kan mensen motiveren om projectdoelstellingen te halen.
 • Je bent bereid en in staat om het project in praktische zin mee uit te voeren. Je werkt nauwkeurig en je bent administratief sterk onderlegd. Repetitief werk schrikt je niet af.

Wat heeft S.M.A.K. te bieden?

 • Een unieke opportuniteit om professioneel met kunst bezig te zijn en actief bij te dragen tot de realisaties van S.M.A.K.
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en extra vakantie
 • Afwisselende functie-inhoud, boeiende contacten en autonomie
 • Een correct loon (B-niveau) gekoppeld aan eventueel relevante anciënniteit
 • Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding
 • Indiensttreding vanaf 1 september 2019 (4/5 contract tem einde 2020)

Hoe solliciteren?

 • Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 23 juni 2019 naar vacatures@smak.be met duidelijke vermelding van de vacature waarvoor je solliciteert in het onderwerp van de mail.
 • De selectie-interviews vinden plaats op 2 of 3 juli 2019.
 • Voor meer uitleg over deze functie, contacteer Evy Vanparys (09 323 60 23).
6.Jun.19
Word Vriend van S.M.A.K.
made by