The Collection (1), Highlights for a Future

16.Maa.19
29.Sep.19
Ghenie 3961 b

Tot en met 3 november 2019 kan je nog een tachtigtal kunstwerken uit de collectie bekijken op de bovenverdieping van het museum. 

Naar aanleiding van haar twintigste verjaardag toonde S.M.A.K. tot eind september 2019 ‘De Collectie (I): Highlights for a Future' werken uit de collectie. Op dit moment zijn er nog altijd een tachtigtal werken te zien op de bovenverdieping van het museum. Het Broodthaerskabinet is permanent open. De benedenverdieping is afgesloten wegens de opbouw van twee nieuwe tentoonstellingen.

Met deze tentoonstelling wil S.M.A.K. vooral naar het heden en de toekomst kijken. Bekende klassiekers, nieuwe topstukken én recente aanwinsten uit de museumcollectie worden ingezet om de positie van het museum en de kunst in de hedendaagse realiteit te tonen en nieuwe verbanden te leggen met andere, soms verrassende en minder bekende werken uit de collectie.

Daarbij vertrekt de tentoonstelling ook expliciet vanuit de hedendaagse vaststelling dat de maatschappelijke realiteit en de kunstwereld vandaag de dag onmogelijk nog te vatten zijn in één overkoepelende, lineaire verhaallijn of concept. De tentoonstelling wordt onderverdeeld in zeven deelpresentaties die telkens een aantal hedendaagse tendensen uit de maatschappij en/of de kunstwereld voor het voetlicht brengen en illustreren met werken uit de museumcollectie. Naast deze voorgestelde leidraden wil de tentoonstelling in de eerste plaats ook een genereuze, uitgestoken hand uitreiken naar de bezoeker. Die wordt van harte uitgenodigd om zich onder te dompelen in het labyrint van de hedendaagse kunst en zelf aan de slag te gaan om mogelijke verbanden tussen de verschillende kunstwerken uit de museumcollectie te ontdekken.

Tot slot is de achterliggende dimensie van ‘De Collectie (I): Highlights for a Future’ – zoals de titel suggereert – de nood om in Gent een volwaardig gebouw voor hedendaagse kunst te creëren zodat de collectie zowel in het museum als in het depot in de beste omstandigheden permanent kan worden gepresenteerd en ondergebracht.

Met werk van Harold Ancart, Giovanni Anselmo, Art & Language, Richard Artschwager, Korakrit Arunanondchai, Salam Atta Sabri, Nairy Baghramian, John Baldessari, Massimo Bartolini, Gaston Bertrand, Guillaume Bijl, Dara Birnbaum, Pierre Bismuth, Michaël Borremans, Charbel-joseph H. Boutros, Ricardo Brey, Marcel Broodthaers, stanley brouwn, Kathe Burkhart, Nina Canell, Chuck Close, Leo Copers, N. Dash, Franky D.C, Berlinde De Bruyckere, Raoul De Keyser, Johan De Wilde, Luc Deleu, Wim Delvoye, Jim Dine, Peter Downsbrough, Rein Dufait, Lili Dujourie, Sam Durant, Joana Escoval, Jan Fabre, Jef Geys, Tatjana Gerhard, Vincent Geyskens, Joris Ghekiere, Adrian Ghenie, Robert Gober, Zvi Goldstein, Karin Hanssen, Heide Hinrichs, David Hockney, Ann Veronica Janssens, Louise Lawler, Lee Kit, Bernd Lohaus, Jorge Macchi, Mark Manders, Werner Mannaers, Danny Matthys, Bjarne Melgaard, Henri Michaux, François Morellet, Bruce Nauman, Carsten Nicolai, Sophie Nys, Oswald Oberhuber, Meret Oppenheim, Manfred Pernice, Royden Rabinowitch, Jean Pierre Raynaud, Wilhelm Sasnal, Michael E. Smith, Nedko Solakov, Bart Stolle, Tove Storch, Walter Swennen, Robert Therrien, Sven 't Jolle, Narcisse Tordoir & Vincent Geyskens, Luc Tuymans, Adam Vackar, Englebert Van Anderlecht, Rinus Van de Velde, Jan Van Imschoot, Herman Van Ingelgem, Anne-Mie Van Kerckhoven, Philippe Van Snick, Henk Visch, Lois Weinberger, James Welling en Gilberto Zorio.

Highlights for a Future_Museumkrant NL
Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by