Joy and Disaster

25.Maa.11
4.Jun.11
Campagnebeeld joy website

In het kader van het Europese voorzitterschap van Hongarije in 2011 presenteert S.M.A.K. een dialoog tussen acht hedendaagse Hongaarse kunstenaars en een selectie werken uit de eigen collectie.

Zsolt Petrányi (voormalig Directeur van Mucsarnok, Kunsthalle Boedapest) maakte op uitnodiging van S.M.A.K. de selectie. Het uitgangspunt van Joy and Disaster is een evaluatie van de thema’s die dertig jaar geleden aan de basis lagen van de tentoonstelling Prospect 80/1. Voor die tentoonstelling selecteerde Jan Hoet, toenmalig conservator van het Museum van Hedendaagse Kunst (het huidige S.M.A.K.), zes kunstenaars uit het toen communistische Hongarije. Gegeven de omstandigheden wierp de tentoonstelling onvermijdelijk vragen op over de maatschappelijke positie van de kunstenaar. De kunstenaars die toen geselecteerd werden, Miklós Erdély, Tibor Hajas, András Halász, Zsigmond Károlyi, Endre Tót en János Vetö, behoorden immers allen tot de avant-gardebeweging en verzetten zich tegen het opgelegde maatschappelijke systeem en de restricties die dat meebracht op artistiek vlak. Wat hen verbond, was hun afkeer van de samenleving en het isolement waarin zij noodgedwongen werkten. Het engagement van de kunstenaars toen vindt vandaag weerklank in het werk van Tamás Kaszás, Zsolt Tibor, Emese Benczúr, Little Warsaw (András Gálik en Bálint Havas), Ádám Kokesh, Dezso Szabó, Adrián Kupcsik en SZAF (Miklós Mécs en Judit Fisher). Deze kunstenaars buigen zich nog steeds over politieke, historische en sociale thema’s en de relatie tussen kunst, maatschappij en gemeenschap. Joy and Disaster tracht de maatschappelijke positie van de hedendaagse Hongaarse kunstenaar te interpreteren en gaat na hoe die sinds 1980 geëvolueerd is. De tentoonstelling wordt begeleid door een publicatie in het Hongaars en het Engels, met o.a. een facsimile van de uitverkochte catalogus uit 1980.

Meer info: Joy and Disaster (PDF) Interviews kunstenaars

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by