Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat

6.Apr.24
8.Sep.24
Tristrams Starling on a ruin near the Dead Sea. Courtesy de kunstenaars

In hun eerste museale solotentoonstelling onderzoeken kunstenaars en filmmakers Sirah Foighel Brutmann en Eitan Efrat de overtuiging van het ergens thuishoren aan de hand van natuurlijke elementen en historische verantwoordelijkheid.

LA007 slide horizons

Slide uit Horizons

... in mijn notities staan dingen over tijd en ruimte. Over geworteld raken in de ruimte.
Dat kan ik begrijpen.”
Là-bas, Chantal Akerman, 2006

is de eerste museale tentoonstelling van de in Brussel actieve kunstenaars en filmmakers Sirah Foighel Brutmann (°1983) en Eitan Efrat (°1983). is de verderzetting van een dialoog die Brutmann en Efrat voeren met de Belgische regisseur Chantal Akerman, die overleed in 2015. Deze audiovisuele reis tussen België en de Negev/Naqab-woestijn in Israël/Palestina onderzoekt de overtuiging ergens te kunnen thuishoren op basis van natuurlijke elementen en historische verantwoordelijkheid.

verzoent zich met Chantal Akermans overlijden en de onmogelijkheid om nog met haar te kunnen communiceren. Vertrekkend vanuit het werk van Emmanuel Levinas, Jacques Derrida en Akerman zelf (in het bijzonder No Home Movie en haar teksten) voert de tentoonstelling een imaginaire dialoog met Akerman, als een rouwproces. Ze is als een treurzang van de kunstenaars voor de wereld die Akerman achterliet: is een herevaluatie van de Europees-joodse verantwoordelijkheid tegenover Israël en de voortdurende Palestijnse Nakba, vanuit een post-zionistisch perspectief, in lijn met de rijke geschiedenis van Belgisch-joodse antifascistische bewegingen.

Met voornamelijk nieuwe kunstwerken creëert een experimentele audiovisuele omgeving, met bijzondere aandacht voor de productie- en presentatieprocessen en de mechanismen van bewegend beeld en geluid in de ruimtes. nodigt op die manier uit tot een gelaagde waarneming van de ruimte.

Sirah Eitan c Aurelie Bayad 2

Aurelie Bayad

Biografie

Sirah Foighel Brutmann (°1983) en Eitan Efrat (°1983):

Sirah en Eitan wonen en werken in Brussel. Ze maken er samen audiovisuele werken, installaties en performances.

In hun artistieke praktijk richten ze zich op de performatieve elementen van bewegende beelden. Ze willen het ruimtelijke en durationele potentieel benadrukken dat ontstaat bij het lezen van stills of bewegende beelden, de relatie tussen het “toeschouwer zijn” en geschiedenis, de tijdelijkheid van narratieven en het geheugen en het materiële oppervlak van beeldproductie.

Hun werk werd reeds getoond in duotentoonstellingen in Kunsthalle Basel (CH); Argos, Brussel (BE); CAC Delme (FR); Brakke Grond (NL). Het maakte ook deel uit van groepstentoonstellingen in Wiels (BE); Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg (DE); Portikus, Frankfurt (DE); Jeu de Paume, Parijs (FR) en STUK, Leuven (BE). De kunstenaars namen ook deel aan filmfestivals als EMAF, Osnabrück (DE); Atonal, Berlijn (DE); Doclisboa (PT); Oberhausen Film Festival (DE); Rotterdam Film Festival (NL); Les Rencontres Internationales, Parijs en Berlijn (FR/DE); New Horizons, Wrocław (PL); Images, Toronto (CA); 25FPS, Zagreb (HR).

Momenteel doceren Sirah en Eitan aan de ERG, in Brussel, en maken ze deel uit van het kunstenaarscollectief Messidor, samen met Meggy Rustamova en Pieter Geenen. Daarnaast zijn ze ook lid van Level Five, een door kunstenaars uitgebaat coöperatief atelier in Brussel.

Sirah en Eitan weigeren elke geldelijke transactie met Israëlische instellingen die door de overheid worden gesubsidieerd. Op die manier steunen ze de vrijheidsstrijd van de Palestijnen in Palestina en over de hele wereld.

De tentoonstelling kwam tot stand door een samenwerking tussen S.M.A.K., Messidor en Courtisane Film Festival. Met de steun van de Vlaamse overheid (Kunstendecreet).


LA007 slide horizons

Slide uit Horizons

Brutmann Efrat LA 008 still un ane

Still uit Un Âne

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by