'Coal Bunkers' - Bernd & Hilla Becher

RS2183 BECHER Bernd Hilla Coal Bunkers 42 cat lpr

Bernd & Hilla Becher
Coal Bunkers
1972
gelatinezilverdruk op fotopapier
(9x) 24 cm x 18 cm
Collectie S.M.A.K.


NL - Bernd (1931-2007) en Hilla Becher (1934-2015) vormden een Duits kunstenaarskoppel dat bekend staat om hun conceptuele en documentaire fotografie. Het echtpaar fotografeerde voornamelijk in onbruik geraakte industriële architectuur, zoals watertorens, kolenbunkers en fabrieken. Om zo objectief mogelijk te fotograferen, hanteerden de Bechers een specifieke aanpak. Ze gebruikten een 8 x 10-inch camera, namen foto's vanuit een vast camerastandpunt en maakten enkel opnames in de lente of zomer, bij bewolkt weer in de ochtend. Met hun systematische benadering transformeerden de kunstenaars alledaagse utilitaire bouwwerken tot anonieme sculpturen.
Coal Bunkers (1972) bestaat uit negen zwart-wit gelatinezilverdrukken, gerangschikt in een raster van drie bij drie. De serie toont negen vergelijkbare steenkoolbunkers in Wales, Noord-Frankrijk, het Ruhrgebied en de Rijnstreek. Het echtpaar maakte de foto’s gedurende meerdere jaren en bracht de beelden pas later samen in dit grid.

FR - Bernd (1931-2007) et Hilla Becher (1934-2015) formaient un couple d’artistes allemands qui est connu pour sa photographie conceptuelle et documentaire. Le couple a principalement photographié des bâtiments industriels tombés en désuétude, notamment des châteaux d’eau, des toboggans à charbon et des usines. Pour photographier cette architecture le plus objectivement possible, les Becher avaient développé une approche particulière. Ils utilisaient un appareil 8 x 10 pouces, prenaient des photos depuis un point de vue fixe et faisaient leurs prises de vue uniquement au printemps ou en été, par temps nuageux, le matin. Grâce à leur approche systématique, les deux artistes ont transformé de banales constructions utilitaires en sculptures anonymes.
Coal Bunkers (1972) se compose de neuf tirages gélatino-argentiques en noir et blanc disposés dans une grille de trois sur trois. La série montre neuf toboggans à charbon analogues au pays de Galles, dans le nord de la France, dans la région de la Ruhr et dans la région du Rhin. Le couple a pris des photos pendant plusieurs années et ne les a assemblées pour former cette grille que plus tard.

ENG - Bernd (1931-2007) and Hilla Becher (1934-2015) were German conceptual and documentary photographers who were partners in both life and art. The couple mainly photographed disused industrial architecture, such as water towers, coal bunkers and factories. To photograph as objectively as possible, the Bechers adopted a specific method. They always used an 8 x 10-inch camera, employed a fixed camera angle, worked only in the spring and summer, in cloudy weather, and in the morning. With their systematic approach, the artists transformed everyday utilitarian structures into anonymous sculptures.

Coal Bunkers (1972) comprises nine black-and-white gelatin silver prints, arranged in a three-by-three grid. The series shows nine similar coal bunkers in Wales, northern France, the Ruhr and the Rhine regions. The couple took the photographs over several years but only later brought the images together in this arrangement.

Word Vriend van S.M.A.K.
made by