Verboden boven de 18 jaar - MUKA Youth Prints

26.Nov.99
4.Dec.99
MUKA1

Het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst Gent presenteert voor de derde maal in het kader van de MUKA Youth Print Show de tentoonstelling Verboden boven de 18 jaar - Kunst voor jongeren.

De volwassenen worden enkel toegelaten op de laatste dag. De tentoonstelling is een initiatief van de Nieuw Zeelandse Muka Studio & Gallery, een door Vlamingen in Auckland opgerichte galerij en grafiekatelier. De kunst die wordt getoond is NIET DOOR kinderen gemaakt, maar VOOR kinderen. Twintig vooraanstaande hedendaagse kunstenaars werden uitgenodigd om elk diverse grafiekbladen te maken. Uit België komen Jacques Charlier, Michel François, Jus Juchtmans, Luc Tuymans, Jan Van Imschoot, Leo Copers, en Anne Mie Van Kerckhoven. Daarnaast zijn er kunstenaars uit Denemarken, Nederland, Duitsland, Australia, de Verenigde Staten, Vietnam en Nieuw Zeeland. Zij werden geselecteerd om de jeugd een brede kijk te geven op de verschillende artistieke stijlen die de hedendaagse kunstscène bepalen. De jeugdige bezoekers kunnen niet alleen hun ogen de kost geven, ze kunnen eveneens het kunstwerk kopen waarop hun oog gevallen is. Met de toestemming van de kunstenaar worden de originele werken verkocht voor 1000 BEF (niet ingekaderd, maar wel inclusief verzendingskosten) - een fractie van hun geschatte waarde. De organisatoren en partners van de tentoonstelling leggen de klemtoon echter niet op de opbrengst, maar trachten het jonge publiek cultureel bewust te maken van zowel waarde als van smaak. Voor de jonge bezoekers betekent 1000 BEF. een aanzienlijke som zakgeld te vergelijken met andere uitgaven zoals voor CD's, concerten,... Het kiezen voor een bepaald kunstwerk is echter niet enkel een financiële investering, maar getuigt tevens van het persoonlijk engagement van de jeugdige toeschouwer. Voor de kunstenaar is het maken van kunst voor een specifiek jong publiek een extra uitdaging. Zal het werk de kracht hebben om het jeugdige publiek te bewegen tot het maken van een keuze? Als deze vraag positief wordt beantwoord, is de kans groot dat deze keuze het begin is van een levenslange liefdesaffaire met kunst.

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by