Trip in Gent met atelierbezoeken - Lukas Vandenabeele & Stijn Cole VOLZET

13.Apr.24
Atoui II
Atoui II

Tarek Atoui The Organ Within © Tarek Atoui, The Organ Within, 2019. Performance in Guggenheim Museum (New York, VS), © Enid Alvarez

13:00 – 14:30 & 15:00 - 16:30

Rondleiding in S.M.A.K.

is een nieuw project van de in Brussel gebaseerde kunstenaars en filmmakers Sirah Foighel Brutmann en Eitan Efrat, en werd gecreëerd voor hun eerste museale solotentoonstelling. Là is een voorzetting van de dialoog die Brutmann en Efrat eerder aangingen met Chantal Akerman, en een audiovisuele reis tussen België en de Negev/al-Naqab woestijn in Israël en Palestina. Het project onderzoekt de overtuiging van het ergens thuishoren aan de hand van natuurlijke elementen en historische verantwoordelijkheid.

Geluid vormt de kern van de artistieke praktijk van Tarek Atoui (°1980, Beiroet). Als kunstenaar en elektro-akoestisch componist staat hij bekend om de vloeiende verbindingen die hij legt tussen klank, materie, tijd, ruimte en menselijke handeling. In inventieve luisteromgevingen, die niet alleen een appèl doen op het oor, creëert hij veelzijdige ervaringen en interacties die zowel zintuiglijke, sociale als ruimte-specifieke betekenissen dragen. De nieuwe muziekinstrumenten, sculpturen en materialen die Atoui hierbij hanteert zijn geïnspireerd door historisch, antropologisch of technisch onderzoek. Hij assembleert ze tot fascinerende, wendbare installaties die afgestemd zijn op de omgeving. Deze kunnen net zozeer bespeeld worden door professionele muzikanten als het voorwerp zijn van een participatieve tentoonstelling of workshop.

Het project in S.M.A.K., de eerste solotentoonstelling van de kunstenaar in een Belgisch instituut, brengt bestaande werken en nieuwe producties samen en is gestructureerd rond drie assen: de tentoonstelling, de educatieve ruimte en performances.

Tarek Atoui (° 1980, Beiroet, Libanon) woont en werkt in Parijs.

L1160106

huisatelier Lukas Vandenabeele

13:00 - 14:30 & 15:00 - 16:30

Atelierbezoek | Lukas Vandenabeele

Lukas Vandenabeele (°1951) schreef in de faculteit Kunstgeschiedenis (U.G.) zijn thesis over een cisterciënzerarchitectuur. Hij ging daarna theater studeren in Parijs bij Etienne Decroux, wiens werk eerder met het rituele Nô-theater dan met het realisme van Stanislavski te maken heeft. In Parijs was hij medewerker van Ella Jaroszewicz. Tot zijn 35 jaar maakte hij creaties in het danstheater, die omschreven werden als profane mystiek. Met de productie WASSEN (1985) heeft hij naam gemaakt.

Sinds 1986 bouwt hij aan een plastisch oeuvre, dat getuigt van eenzelfde verlangen als waaruit zijn dans is ontstaan. Een continuïteit in de eerste jaren van dit plastisch oeuvre is de afstandelijkheid waarmee hij de wereld taxeert, het zich niet moeien met wat hijzelf maakt, het volgen van externe mentale en fysieke directieven. Deze afstandname resulteerde gaandeweg in een verhoopte werkelijkheid zonder gewaarwording, zonder beelden – en vooral in de onmogelijkheid dat “onbemeubeld zijn” te raken. Hij noemt dit het gemiste rendez-vous. Met zijn pen waaruit de zwarte inkt neervalt tot woorden en beelden, krijgt hij een dubieuze verhouding. Immers, het is diezelfde pen die zich gesteld heeft een woord- en beeldvijandige wereld te creëren. In deze voortdurende valstrik zoekt Vandenabeele zijn bewegingsruimte.

De blindheid, de duisternis, de kleine fossiele overblijfselen van de zogenaamde initiële duisternis, de prothesen, de ellenlange oefeningen in het niet zien. Niets ervan helpt hem om de plaatsloosheid te raken. Het netvlies wordt een obstakel, bij zoverre dat alles wat hij toont maar betekenis heeft in de mate dat het zijn eigen afwezigheid in de weg staat.

Zijn oeuvre is een tocht naar afwezigheid. Zijn paradox is dat hij de blik op die afwezigheid wil bewaren.

Cole Stijn atelierbeeld vrienden smak

atelier Stijn Cole

17:00 – 18:00

Atelierbezoek | Stijn Cole

Het oeuvre van Stijn Cole (°1978, Gent) werd opgebouwd sinds 2002. De relatie tussen het object en zijn omgeving staat centraal. Niet het medium, maar het licht is hierbij cruciaal, omdat de manier waarop we kleur en vorm ervaren voor een groot deel wordt bepaald door de intensiteit van het licht waaraan ze worden blootgesteld. Cole reduceert zijn beelden altijd tot hun puurste essentie. Zijn mediakeuze is eclectisch: er is zowel video als beeldhouwkunst, schilderkunst en mixed media, fotografie en grafiek en naast abstract werk maakt hij ook figuratieve kunst. Toch getuigt zijn oeuvre van een grote samenhang. In Cole’s universum krijgen thema’s als tijd en landschapsschilderkunst een hernieuwde schoonheid die zich vertaalt in een hedendaagse versie van het impressionisme. Elke nieuwe serie werken van Cole is verbonden met een specifieke periode, wandeling of reis, waardoor het een bijna documentaire kwaliteit krijgt. Cole omschrijft zijn bijdrage als bescheiden, slechts als een filter die hij op de werkelijkheid zet. Maar met uiterste precisie en subtiliteit daagt hij de kijker uit om een actieve rol op zich te nemen. In dit manipulatieve spel verleidt hij de kijker tot het ervaren van intensiteit, ruimte en vorm die keer op keer verrassend zal blijken te zijn.


Prijs deelname: 10 euro. Actieve leden kunnen intekenen: info@vriendensmak.be.

Het eerste atelier is op wandelafstand van S.M.A.K. Het tweede atelier is 15 min. fietsen (dichtbij zwembad Rooigem).

Alle activiteiten
Word Vriend van S.M.A.K.
made by