Mekhitar Garabediangeboortejaar en -plaats: 1977, Aleppo, Syrië verblijfplaats: Gent, België

Mekhitar Garabedian is een Belgisch-Syrische kunstenaar met Armeense roots. Hij werkt aan een divers maar coherent oeuvre dat tekeningen, tekst, installaties, foto’s, sculpturen, geluidswerken en neon omvat. In zijn werk verwijst hij – vanuit het perspectief van de diaspora – naar de taal, cultuur en geschiedenis van Armenië, het land dat zijn grootouders in 1915 ontvluchtten om aan de genocide te ontkomen.

De kunstenaar woont sinds zijn jeugd in Gent en onderzoekt de positie van het individu en de ontwikkeling van diens identiteit in onze door migraties gevormde samenleving. Aan de hand van zeer verscheiden media bekijkt hij hoe de breuk die migratie teweegbrengt het heden blijft bepalen en hoe, daaraan gekoppeld, ‘taligheid’ de positie en de psyche van de persoon met migratieachtergrond vormt. Garabedian staat stil bij de conceptuele mogelijkheden van het kunstwerk. Net zoals zijn persoonlijke geschiedenis als persoon met migratieachtergrond, is ook zijn werk gelaagd. Het bevat tal van verwijzingen naar literatuur, muziek, filosofie en beeldende kunst.


TentoonstellingenWord Vriend van S.M.A.K.
made by