A Drinking Sculpture

Gilbert & George


1974
foto op papier
h. 183 cm x b. 213 cm
2020 bruikleen Collectie Matthys-Colle
NL – ‘A Drinking Sculpture’ behoort tot het vroege werk van het Britse kunstenaarsduo Gilbert & George. De reeks ‘Drinking Sculptures’, waartoe dit werk behoort, kwam tot stand in de vroege jaren ‘70 en ontstond in de bar Balls Brothers, in Bethnal Green te London, waar Gilbert & George zich bezatten om de verkoop van hun eerste kunstwerk te vieren. ‘A Drinking Sculpture’ is een constellatie van onscherpe, vervormde en gefragmenteerde foto’s waaruit glazen, flessen en tafelzichten als overheersende motieven naar voor komen en naast een zelfportret van de kunstenaars is geplaatst. Het werk evoceert een gevoel van dronkenschap terwijl het gelijktijdig alludeert op de idee van ‘Englishness’ en verwijst naar de toenmalige sociopolitieke situatie in Groot-Brittannië die gedomineerd werd door een hoge werkloosheid, een groeiend aantal arbeidersprotesten, tijdelijke stroomonderbrekingen en toenemend geweld in Noord-Ierland. Naar eigen zeggen, is de reeks een weerspiegeling van het leven: “Kunstenaars werden ‘s nachts dronken maar ‘s ochtends maakten ze de perfecte minimale sculptuur in hun atelier. Ze waren alcoholisten maar hun kunst was doodnuchter”. ‘A Drinking Sculpture’ fungeert als antecedent op het manifest ‘What Our Art Means’ uit 1986 waarin Gilbert & George pleiten voor een kunst zonder grenzen. Het werk toont eveneens aan hoe Gilbert & George in de jaren ‘70 experimenteerden met media en geleidelijk aan vorm gaven aan hun identiteit als ‘levende sculpturen’.
ENG – ‘A Drinking Sculpture’ is an early work by the British artist duo Gilbert & George. The ‘Drinking Sculptures’ series, to which this work belongs, was created in the early 1970s. Its origins lie in the Balls Brothers bar in Bethnal Green in London, where Gilbert & George got drunk while celebrating the sale of their first artwork. ‘A Drinking Sculpture’ is a constellation of blurred, distorted and fragmented photos in which glasses, bottles and views of tables come to the fore as an overarching motif and are juxtaposed with a self-portrait of the artists. The work evokes a feeling of drunkenness whilst simultaneously alluding to the idea of ‘Englishness’. It points to the socio-political situation in Great Britain at the time, which was dominated by high unemployment, a growing number of worker’s protests, temporary blackouts and escalating violence in Northern Ireland. As the artists say themselves, the series is a reflection of life: “Artists would get smashed at night, but in the morning, they would go to their studio and make a perfect minimal sculpture. They were alcoholics but their art was dead sober”. ‘A Drinking Sculpture’ acts as an antecedent to the 1986 manifesto What Our Art Means in which Gilbert & George make the case for accessible art. The work also demonstrates the way and which Gilbert & George experimented with media in the 1970s and gradually shaped their identity as ‘living sculptures’.
FR – ‘A Drinking Sculpture’ compte parmi les premières œuvres du duo d’artistes britanniques Gilbert & George. La série ‘Drinking Sculptures’, dont elle fait partie, a vu le jour au début des années 1970, dans le bar Balls Brothers du quartier de Bethnal Green à Londres, où Gilbert & George ont pris une bonne cuite en fêtant la vente de leur première œuvre d’art. ‘A Drinking Sculpture’ est une constellation de photos floues, déformées et fragmentées dans laquelle des verres, des bouteilles et une table apparaissent comme motif dominant, en juxtaposition avec un autoportrait des artistes. L’œuvre évoque la sensation d’ivresse, tout en faisant allusion à l’idée d’’Englishness’ et en renvoyant à la situation sociopolitique de l’époque en Grande-Bretagne, dominée par un chômage important, des protestations ouvrières, des coupures de courant et une violence croissante en Irlande du Nord. Selon les propres dires des deux artistes, la série est le reflet de la vie : “Les artistes se sont soûlés le soir, mais le matin ils ont réalisé la sculpture minimale parfaite dans leur atelier. Ils étaient alcooliques, mais leur art était ultra-sobre.” ‘A Drinking Sculpture’ préfigure le manifeste ‘What Our Art Means’ de 1986, dans lequel Gilbert & George plaident pour un art sans frontières. L’œuvre montre également comment, dans les années 1970, Gilbert & George ont expérimenté divers médias pour donner progressivement forme à leur identité de ‘sculptures vivantes’.
Collectienummer : 7532

Kunstwerken Gilbert & George


Word Vriend van S.M.A.K.
made by