Door

Gilbert & George


2004
fotomontage
h. 226.5 cm x b. 381 cm
2007 bruikleen privé-collectie, België
NL - Het werk Door, een voorbeeld van een van hun vele fotomontages, bestaat uit 18 ingelijste foto’s. De twee kunstenaars staan links en rechts afgebeeld, samen met twee figuren in het midden van het beeld. Op de grond staat in een dik wit cijferfont '2004', het jaar waarin het werk is gemaakt. Het jaar ervoor was overigens een kantelpunt in de carrière van Gilbert & George, omdat ze toen hun conventionele werkwijze met analoge film, vergroter en handmatig aangebrachte kleurstoffen inruilden voor een digitale aanpak met scanners, computers en digitale printers. Dit werk is deel van de reeks Perversive Pictures (2004), waarin de kunstenaars telkens zelf figureren. De fotocollage kenmerkt zich door het gebruik van felle kleuren, patronen omgeven door zwarte contouren en een groot formaat. Met deze reeks proberen de kunstenaars taboes bloot te leggen, sociale conventies uit te dagen en gevoelens en gedachten over te brengen die zij beschouwen als belangrijk voor iedereen.
ENG - Door is a typical example of Gilbert & George’s many photomontages. It comprises eighteen framed photographs. The two artists are shown on the left and right, flanking the two central figures. Thick white numerals in the foreground read ‘2004’, the date the work was made. The previous year, incidentally, marked a turning point in Gilbert & George’s career. This was when they switched from conventional techniques (including analogue film, enlargers and manually applied dyes) to digital tools (including scanners, computers and digital printers). The work belongs to the series Perversive Pictures (2004), every image of which features the artists. The photo collage is characterised by the use of bright colours, patterns delineated in black, and a large format. With this series, the artists try to expose taboos, challenge social conventions and convey universal emotions and ideas.
FR - Door, un de leurs nombreux photomontages, se compose de 18 photos encadrées. Les deux artistes sont représentés à gauche et à droite, avec deux autres personnages au centre de l’image. Le chiffre « 2004 » est inscrit en blanc sur le sol, dans une épaisse police de caractères : il s’agit de l’année où l’œuvre a été réalisée. L’année précédente a d’ailleurs été un point de basculement dans la carrière de Gilbert & George, puisqu’ils ont alors abandonné le procédé traditionnel de la photographie avec pellicule analogique, agrandisseur et colorants appliqués manuellement au profit d’une approche digitale avec scanners, ordinateurs et imprimantes numériques. Cette œuvre fait partie de la série Perversive Pictures (2004), dans laquelle les artistes sont chaque fois représentés. Le collage photo se caractérise par l’utilisation de couleurs vives, de motifs cernés de contours noirs et d’un grand format. À travers cette série, les artistes s’efforcent de mettre au jour les tabous, de défier les conventions sociales et de transmettre des sentiments et des idées qu’ils considèrent comme importants pour tout le monde.
Collectienummer : 3628

Kunstwerken Gilbert & George


Word Vriend van S.M.A.K.
made by