Drain

Robert Gober


ed. 4/8
1989
tin
ø 10.5 cm x d. 7.5 cm
1990 aankoop
NL - Het afvoerputje duikt voor het eerst in Gobers oeuvre op in ‘Slides of a Changing Painting’ (1982-83). Vijf jaar later integreert hij een afgietsel van een afvoerputje in zijn huis op de bovenzijde van een wit krukachtig volume. En in ‘89 installeert de kunstenaar een reeks van acht in tin gegoten ‘Drains’ in de wanden van de Paula Cooper Gallery in New York. Deze ‘Drain’ uit de S.M.A.K.-collectie is één van die acht. De wanden van de oorspronkelijke installatie in genoemde galerie waren behangen met papier met ‘ongesofisticeerde beelden van geslachtsdelen’. In de door aids gekwelde jaren ‘80 kan Gobers afvoerputje worden gelezen als een symbool voor het verlangen naar reiniging, of voor de in- en overgang naar een duistere, ontoegankelijke wereld.
ENG - The drain first emerged in Gober's oeuvre in ‘Slides of a Changing Painting’ (1982-83). Five years later, he integrated a cast of a drain in his house on top of a white stool-like structure. And in 1989, the artist installed a series of eight 'Drains' cast in tin, in the walls of the Paula Cooper Gallery in New York. This ‘Drain’ from the S.M.A.K. collection is one of those eight. The walls of the original installation in the gallery mentioned above were covered in wallpaper featuring 'unsophisticated drawings of genitals'. In the Eighties, a period gripped by Aids, Gober's drain could be interpreted as a symbol of the desire to be cleansed, or as the entrance and transition to a dark, inaccessible world.
FR - L’écoulement apparaît pour la première fois dans l’oeuvre de Gober dans ‘Slides of a Changing Painting’ (1982-83). Cinq ans plus tard, il intègre le moulage d’un écoulement dans sa maison sur la partie supérieure d’un volume blanc en forme de tabouret. En ’89, l’artiste installe une série de huit ‘Drains’ coulés dans l’étain dans les parois de la Paula Cooper Gallery de New York. Ce ‘Drain’ de la collection du S.M.A.K. est l’un de ces huit. Les parois de l’installation initiale dans la galerie précitée étaient tapissées de papier décoré ‘de reproductions non sophistiquées de parties génitales’. Dans les années ’80 tourmentées par le sida, l’écoulement de Gober peut se lire comme un symbole du désir de nettoyage ou de l’entrée et du passage vers un monde sombre et inaccessible.
Collectionnumber : 633

Kunstwerken Robert Gober


Word Vriend van S.M.A.K.
made by