Figure Sitting

Francis Bacon


1955
olieverf op doek
h. 152cm x b. 117cm
1975 overdracht
NL – ‘Figure Sitting’ behoort tot de beroemde reeks portretten die Bacon in de jaren ‘50 maakte van paus Innocentius X. De reeks is gebaseerd op het portret van de paus door de Spaanse barokschilder Diego Velázquez. Die had hem afgebeeld als een onzeker en twijfelend mens, waarmee hij volgens Bacon het ultieme doel van de schilderkunst bereikt had: de weergave van een onderhuidse gemoedsgesteldheid door middel van verf op doek. Bacon probeerde in een reeks voorstudies en schilderijen van de paus diens zwakheden te ontleden en ze elk nog explicieter af te beelden, wat resulteerde in meer dan vijftien portretten. ‘Figure Sitting’ is geen portret van een paus zonder meer, maar een voorstelling van algemeen psychisch lijden, rauw en direct.
ENG – 'Figure Sitting' is one of the famous series of portraits of Pope Innocent X, made by Bacon in the 1950s. The series is based on the portrait of the pope by the Spanish baroque painter Diego Velázquez. Velázquez had depicted the pope as an insecure and doubtful person through whom, according to Bacon, he had achieved the ultimate goal of painting: the rendering of a subdued state of mind by means of paint on canvas. Bacon tried to analyze his weaknesses in a series of preliminary studies and paintings of the pope, in each of which he became more explicitly portrayed, resulting in more than fifteen portraits. 'Figure Sitting' is not a portrait of a pope, as such, but a representation of general psychic suffering, raw and direct.
FR - ‘Figure Sitting’ fait partie de la célèbre série de portraits que Bacon réalisa dans les années ’50 du pape Innocent X. La série est basée sur le portrait du pape par le peintre baroque espagnol Diego Velázquez. Ce dernier l’avait représenté comme un être incertain et dubitatif, avec lequel il avait atteint le but ultime de la peinture selon Bacon: reproduire un état d’âme imperceptible en appliquant de la peinture sur une toile. Bacon tenta d’analyser les faiblesses du pape dans une série d’études préliminaires et de peintures et de les reproduire de manière encore plus explicite, ce qui aboutit à plus de quinze portraits. ‘Figure Sitting’ n’est plus le portrait d’un pape, mais la reproduction d’une souffrance psychique générale, crue et directe.
Collectienummer : 14

Kunstwerken Francis Bacon


Word Vriend van S.M.A.K.
made by