Nocturnal Garden Scene

Mark Manders


2005
mixed media
h. 160cm x b. 221cm x d. 130cm
2005 aankoop
NL – Het uitgangspunt van dit zwartgekleurde stilleven – een ‘nachtelijke tuinscène’ – was twee verschillende objecten op eenzelfde plaats neerzetten. Fysiek is dat onmogelijk, maar Manders slaagde in zijn opzet door het ene object, een kat, in tweeën te delen en tussen de twee helften in het andere object, een loshangend koord, te bevestigen. Op deze manier bevinden kat en koord zich inderdaad op één en dezelfde plek. Manders maakte een aantal van deze ‘driedimensionale nachtbeelden’, die aan de tijd onttrokken lijken te zijn.
ENG – The starting point for this black-coloured still life – a ‘night-time garden scene’ – was to put two different objects in the same place. This is physically impossible, but Manders successfully carried out his intention by splitting one of the objects – a cat – in two and securing the other object – a loosely-hanging cord – in between the two halves. In this way, the cat and the cord are indeed positioned in one and the same place. Manders made a number of these ‘three-dimensional nocturnal images’, which seem to be abstracted from time.
FR - Le point de départ de cette nature morte de couleur noire - une « scène de jardin nocturne » - consistait à placer deux objets différents au même endroit. C’est impossible physiquement mais Manders a réussi à atteindre son objectif en divisant un objet, un chat, en deux parties et en attachant un cordon suspendu entre les deux moitiés de l'autre objet. De cette façon, le chat et le cordon sont bien au même endroit. Manders a réalisé bon nombre de ces « images de nuit tridimensionnelles », qui semblent être hors du temps.
Collectienummer : 3473

Kunstwerken Mark Manders


Word Vriend van S.M.A.K.
made by