Time Flows Ever On

Joana Escoval


2018
zilver, goud, koper
h. 18 cm x b. 22 cm x d. 17 cm
2019 aankoop
NL – Met ‘Time Flows Ever On’ bevraagt Escoval onze relatie tot de omgeving. Het werk bestaat uit fragiele gouden, koperen en zilveren draden die balanceren tussen sculptuur en tekening. De elegante, handgemaakte constellatie van lijnen en cirkels doet denken aan toestellen waarmee subtiele omgevingskrachten zoals licht, temperatuur en luchtvochtigheid worden gemeten en geregistreerd. Het werk, dat is geïnspireerd op de sterrenkaart en de Noord-Amerikaanse kosmologie, past in Escovals onderzoek naar ‘het verband dat alles wat bestaat omvat’.
ENG – In 'Time Flows Ever On' Escoval questions our relationship with the environment. Her work consists of fragile gold, copper and silver wires that are poised between sculpture and drawing. The elegant, handmade constellation of filaments and circles is reminiscent of devices with which subtle environmental forces such as light, temperature, air and humidity are measured and recorded. The work, which is inspired by a constellation map and North American cosmology, is synonymous with Escoval's research into 'the correlation that encompasses everything that exists'.
FR - Avec ‘Time Flows Ever On’, Escoval interroge notre relation par rapport à l’environnement. L’oeuvre se compose de fils fragiles d’or, de cuivre et d’argent qui oscillent entre la sculpture et le dessin. La constellation élégante et faite main de lignes et de cercles évoque des appareils qui mesurent et enregistrent des forces ambiantes subtiles, comme la lumière, la température et l’humidité de l’air. L’oeuvre, inspirée de la carte des étoiles et de la cosmologie nord-américaine, s’inscrit dans la recherche d’Escoval du ‘lien qui couvre tout ce qui existe’.
Collectienummer : 6836

Kunstwerken Joana Escoval


Word Vriend van S.M.A.K.
made by