Trigramme

Heide Hinrichs


2015
potlood op papier
(8x) h. 25cm x b. 18.5cm
2018 aankoop
NL – In ‘Trigramme’ komen subtiliteit en spelen met perspectief samen. Afhankelijk van de plek die we innemen, ziet het fijne lijnenspel er anders uit. Een trigram is een combinatie van drie tekens in een bepaalde volgorde. Dit kunnen cijfers of letters zijn, maar ook bv. horizontaal boven elkaar geplaatste lijnen, zoals de potloodlijnen in dit werk. Soms hebben trigrammen een specifieke betekenis die we kunnen ontcijferen. Dat is hier niet het geval. Heide Hinrichs gebruikt de trigrammen als louter visueel motief.
ENG – In ‘Trigramme’ subtlety and play converge with perspective. The interplay of fine lines looks different depending on the position we adopt. A trigram is a combination of three characters in a certain order. They could be numbers or letters, as well as, for example, lines positioned horizontally above one another, like the pencil lines in this piece. Sometimes trigrams have a specific meaning that we can unravel. This is not the case here. Heide Hinrichs uses the trigrams as a purely visual motif.
FR - Dans ‘Trigramme’, la subtilité et le jeu se rejoignent dans la perspective. Selon l’endroit où nous sommes, le subtil jeu des lignes semble différent. Le trigramme est une combinaison de trois signes dans un ordre donné. Il peut s’agir de chiffres ou de lettres, mais aussi, par exemple, de lignes horizontales superposées, comme les lignes de crayons dans cette oeuvre. Les trigrammes revêtent parfois une signification spécifique que nous pouvons déchiffrer. Ce n’est pas le cas ici. Heide Hinrichs se sert des trigrammes comme d’un simple motif visuel.
Collectienummer : 6663

Kunstwerken Heide Hinrichs


Word Vriend van S.M.A.K.
made by