Brei

14.Okt.11
14.Jan.12
Pernice 003 web

In zijn tentoonstelling Brei toont de Duitse kunstenaar Manfred Pernice (1963, Hildesheim) een ensemble recent werk, gecentreerd rond de monumentale installatie ‘Tutti’.

Manfred Pernices sculpturen lijken maquettes of grootschalige modellen van wereldsteden, verkeersstromen en consumptiepatronen. Als ruimtelijke spiegelingen van echte situaties illustreren ze hoe onze samenleving is vormgegeven. Vormen, materialen en onderlinge verbanden vervloeien samen tot één ervaringsruimte – één associatieve, droog poëtische en toch strak georkestreerde ‘brei’ (Duits voor ‘brij’).

Binnen het werk van Pernice is 'Tutti' een goed voorbeeld voor de expansie van sculptuur naar architecturale omgeving. Pernices architectonische sculpturen zijn opgebouwd uit eenvoudige materialen zoals hout en spaanplaat, met aangehechte knipsels uit kranten en magazines, foto’s en gevonden of ‘ready-made’ objecten. De architecturale cilinder 'Tutti' bestaande uit vier kwadranten met objecten en een centrale trap, vormt als een soort podium of majestueuze piëdestal de basis van de expo ‘Brei’. Na een eerste versie in het Museum of Modern Art (2010, Oxford) en een tweede versie in het Dundee Contemporary Art (2011, Dundee), ondergaat 'Tutti' een derde transformatie in de zalen van S.M.A.K. Gedirigeerd door Pernice treedt de installatie in dialoog met de architectuur van het museum én met de specifieke Gentse stedelijke context. Zowel inhoudelijke verwijzingen naar de lokale situatie als ‘in situ’ gevonden en tijdens het maakproces ontstane objecten verweeft de kunstenaar door de tentoonstelling. De tentoonstelling en de publicatie zijn een coproductie van het Museum of Modern Art in Oxford, Dundee Contemporary Art in Dundee en S.M.A.K.

Expogids Download de expogids

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by