Karlo Kacharava Sentimental Traveller

2.Dec.23
21.Apr.24
Sentimental Traveler - Karlo Kacharava

In het kader van europalia georgia organiseert S.M.A.K. de eerste museale solotentoonstelling van de Georgische kunstenaar Karlo Kacharava (1964 - 1994) buiten Georgië.

Deze tentoonstelling is gewijd aan dichter, kunstcriticus en kunstenaar Karlo Kacharava (1964-1994), een van de meest invloedrijke culturele figuren van Georgië van eind 20ste eeuw. Karlo Kacharava: Sentimental Traveller toont enkele van zijn belangrijkste werken en biedt een frisse kijk op zijn omvangrijke oeuvre dat zich nooit makkelijk in vakjes heeft laten onderbrengen.

Karlo Kacharava: Sentimental Traveller is de eerste solotentoonstelling van de kunstenaar in een museum buiten Georgië en opent zijn inventieve visuele wereld voor een breder publiek. Zijn beroemdste werken zijn schilderijen, werken op papier en geïllustreerde dagboeken. Hij was pas dertig toen hij stierf, maar toch liet Kacharava ook heel wat dichtbundels, kunstkritieken en culturele reflecties na. Zijn belangrijkste erfenis is zijn kenmerkende stijl, die het pad effende voor een nieuwe golf Georgische avant-gardekunst. Het afbeelden van menselijke figuren, citaten en opdrachten, verhalen, familiale verhoudingen, stadstaferelen, landschappen, zinspelingen en poëzie, vormen slechts een greep uit de uiteenlopende thema’s waarin hij zich doorheen zijn carrière verdiepte. Kacharava creëerde ook complexe en verfijnde systemen en constellaties, waaruit zijn kunst, poëzie en kunstkritiek verder evolueerden.

De tentoonstelling omvat een ruime selectie van Karlo Kacharava’s schilderijen en werken op papier, aangevuld met foto’s die tijdgenoot en vriend van de kunstenaar Guram Tsibakhasvili van hem maakte. De visuele reis wordt verrijkt met archiefmateriaal, waaronder een documentaire film rond Kacharava. De zorgvuldig samengestelde constellaties worden in een immersieve omgeving gepresenteerd als een opeenvolging van verschillende soorten werk. Deze methodologie is geënt op Kacharava’s gebruik van storyboards en op zijn unieke manier van verhalen vertellen. Sentimental Traveller traceert het reislustige leven van Karlo Kacharava, dat hem langs steden als Tbilisi, Keulen, Madrid, Parijs, Berlijn en Moskou bracht. Deze verschillende periodes worden geïdentificeerd en ontleed aan de hand van de chronologische ontwikkeling van en de belangrijkste thema’s binnen zijn oeuvre.

In de lente van 2024 publiceert S.M.A.K. een oeuvre-catalogus van Karlo Kacharava’s schilderijen (1978-1994).

Bij de tentoonstelling hoort een dynamisch publiek programma dat verschillende generaties, al dan niet in diaspora levende, Georgische kunstenaars en denkers, wil samenbrengen en met zijn werk in dialoog laten gaan.

Karlo Kacharava: Sentimental Traveller wordt georganiseerd in het kader van europalia georgia, in nauwe samenwerking met de Estate Karlo Kacharava en Irena Popiashvili. Met de steun van Modern Art, Londen.

KK 1

Boekvoorstelling en lezingen over Karlo Kacharava

Karlo Kacharava Talks is een publiek programma rond Karlo Kacharava's tentoonstelling Sentimental Traveller in S.M.A.K.
Tijdens de eerste lezing wordt ook de tentoonstellingscatalogus voorgesteld.

Meer info

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by